Rezultatele primei etape a concursului de granturi „FGM”

31
FGM

FGM

Centrul de informare vă aduce la cunoştinţă, că la prima etapă a concursului de granturi FGM, au fost evaluate 79 de note conceptuale. Fiecare notă conceptuală a fost evaluată individual de către doi membri a Comisiei de Grant în conformitate cu„Regulamentul de evaluare și selectare a cererilor al Solidarity Fund PL”21 de note conceptuale au fost aprobate în cadrul reuniunii plenare a Comisiei FGM, pentru a doua etapă a concursului.

Lista proiectelor calificate/necalificate în etapa a doua a concursului de granturi FGM poate fi descărcată aici!

Aplicanţii proiectelor calificate în etapa a doua a concursului FGM vor recepţiona pe adresa electronică fişierele necesare pentru depunerea cererei de finanţare.

ATENŢIE! Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare a fost prelungit până la 12 ianuarie 2015 (cererea semnată și ștampilată de către autoritatea eligibilă trebuie să fie depusă în format pe hârtie la oficiul CIAL până la data de 12 ianuarie 2015 , ora 17:00, personal sau prin poștă (data de pe ștampila poștală este considerată data depunerii cererii). Cererea trebuie să fie depusă, de asemenea, în format electronic atașată în format doc la adresa concurs@centruinfo.org înainte de expirarea termenului limită.

Dacă nu vă regăsiţi printre cei care au fost calificaţi în etapa următoare, nu înseamnă că ideea Dumneavoastră de proiect nu este bună, ci doar că nu este printre cele mai bune depuse.

Scopul Fondului de Granturi Mici nu este de a finanţa toate proiectele bune, ci doar un număr limitat a celor mai bune.

Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la evaluarea de conţinut a notei conceptuale depuse, vă rugăm să contactaţi pe Iulian Ungureanu la adresa electronică: iulian.ungureanu@centruinfo.org