Mica Academie (2015) Ediția I

1124

Prima ediție a Micii Academii a ajuns la final. Primul program a început în 2015 și l-am organizat în cooperare cu Centrul de Sprijn al activităților locale (Polonia).

Programul a constat din patru workshopuri timp în care reprezentanți și parteneri din localitățile Calfa, Costești, Romănești, Măgurele, Sireți, Şoldăneşti, Varnița și Zubreşti au realizat câteva proiecte sociale de succes. Desigur, proiecte care au trecut câteva etape cum ar fi: diagnosticarea și planificarea strategică au fost familiarizați cu modelul de dezvoltare comunitară ABCD (dezvoltarea comunității locale pe baza analizării și cuantificării propriilor „active»), în baza resurselor disponibile, apoi planificarea și elaborarea unui proiect cu toate instrumentele și elementele și desigur implementarea acestora.

Pe parcursul Micii Academii beneficiarii și partenerii noștri au implementat 8 proiecte despre care puteți citi mai jos. De asemenea am acordat un mini- grant de aproximativ 500 de euro, pentru a procura materialele din cadrul proiectelor.

Suntem bucuroși de prima ediție iar rezultatele acesteia ne-au convins să continuăm anul acesta cu cea de-a doua ediție.

Instituția: Primăria satului Calfa

Denumirea proiectului: ”Inactivism social în localitățile Calfa și Calfa Nouă

„În localitatea Calfa activează efectiv administrația publică locală în colaborare cu organizațiile obștești din teritoriu. Însă o parte bună din locuitori nu activează în teritoriul, iar alta – în preponderență femeile casnice, nu i-au parte la viața socială a comunității, fapt care îi fac a fi separați de ceilalți membrii al ei. Cei din urmă se fac a fi inactivi și se uită sceptic la toate transformările din comunitate. Prin implimentarea acestui proiect se propune a atrage această categorie în diferite activități socio-informative pentru a le schimba viziunea asupra celor ce urmează să se realizeze benefic pentru satele Calfa și Calfa Nouă.

Organizație: Primăria satului Costești

Denumirea proiectului: ”Persoanele în etate-promotori al valorilor național culturale.”

”Proiectul își propune sa scoată în evidență tradițiile localității legate de portul popular si obiceiurile sărbătorilor de iarnă. Organizarea unor activități în care depozitarii acestor tradiții- (15 bătrâni din localitate) vor face posibilă transmiterea obiceiurilor si datinilor populare specifice la 10 tineri. Cu un program cultural artistic vor participa la sărbătoarea de revelion a satului, vor merge în excursie la mănăstirea ” Hâncu”. De asemenea vor obține cunoștinte despre ”Ce înseamnă voluntariatul?

Necesități: Suport financiar pentru achizitionarea hainelor nationale,
acoperirea cheltuielilor de transport, stimularea conducatorului artistic.”

Instituția: Primăria satului Măgurele, raionul Ungheni

Denumirea proiectului: „Sportul – fortificarea sănătății ce înseamnă viață!”

”În condiţiile în care copiii şi adolescenţii de azi tind să fie mai bolnavi decît părinţii lor, educaţia pentru sănătate este un instrument eficient în păstrarea şi promovarea sănătăţii, dacă este adaptată nevoilor şi dacă este atractivă. Proiectul nostru are la bază modificarea „lentilelor”, „viziunilor” prin care este privită şi realizată practic, educaţia pentru sănătate pe plan local. Noile „LENS” (lentile) vor fi rezultatul unui laborator de educaţie nonformală pentru sănătate, în care vor activa profesionişti, copii şi tineri creativi. Principalele activităţi incluse în proiect:
• Pregătirea echipei, selecţia participanţilor şi a metodelor de lucru, programarea şi mediatizarea activităţilor;
• Realizarea unui studiu privind cunoştinţele, atitudinile şi comportamentele copiilor şi adolescenţilor privind stilul de viaţă sănătos;
• Formarea a 25 de voluntari şi antrenarea lor în activităţi de educaţie nonformală pentru un stil de viaţă sănătos/ voluntariat „tineri pentru tineri”. Vor fi exersate tehnici de peer-education (educaţie de la egal la egal), adaptate fiecărui grup ţintă (inclusiv pentru copiii şi adolescenţii din localitate, și care au părinţi plecaţi în străinătate)”

 

Instituția: Primăria satului Romăneşti

Denumirea proiectului: ,, Alătură-te tinerilor: ,,Voluntariat în suflet! Voluntariat în acţiune!”

”Proiectul ,, Alătură-te tinerilor: ,,Voluntariat în suflet! Voluntariat în acţiune!” a fost iniţiat pentru a implica tineretul satului Romăneşti (100 persoane: elevi, studenţi etc.) în dezvoltarea culturală şi economică a localităţii şi va demara la 1 decembrie 2015. Principalul scop al proiectului este de a spori activismul civic al tinerilor şi de a asigura schimbarea continuă prin implicarea lor în buna conducere a administraţiei locale, consolidarea democraţiei. Activităţile-cheie din cadrul proiectului vor fi: instruirea a 15 tineri în cadrul şcolii ,,Voluntariat în suflet! Voluntariat în acţiune!”; realizarea unor activităţi de voluntariat (gest de caritate în beneficiul a 10 copii şi 10 bătrâni, activităţi de odihnă creativă pentru 100 de tineri ai satului, editarea revistei locale) care vor privelegia imaginea satului, vor asigura transparenţa decizională în administrarea locală. Totodată vor fi utilizate metode de atragere a comunităţii locale în activitatea de pregătire şi implementare a proiectului, realizând o schimbare de atitudine faţă de tineret în sensul pozitiv. Anume acest tip de rezultate sunt aşteptate către 29 februarie 2016 ( etapa de încheiere a proiectului ): locuitorii s. Romăneşti ( tineri, alţi cetăţeni ) să înveţe a realiza un parteneriat în promovarea şi dezvoltarea comunităţii.

Resurse umane:15 tineri de 16-25 ani (liceeni,studenţi) din satul Romăneşti dornici de activitate de voluntariat pentru a aduce ascensiune în domeniul democraţiei întru dezvoltare, prosperare locală.

Necesităţi:
– Consolidarea încrederii dintre tinerii satului şi comunitate;
– Dezvoltarea activismului lor civic: vor învăţa integrarea în viața satului,în actul decizional comunitar; ”

Instituție: Primăria satului Sireți

Denumirea Proiectului: Promovarea valorilor cultural-nationale din arealul românesc

”Sărbătorile pascale sunt cele mai semnificative in tradiția poporului românesc. Poporul cinstește cu pietate învierea Domnului, participând la serviciul divin, numit ,,înviere”. În cadrul serviciului divin se cântă colinde în care se proslăvește învierea mîntuitorului IIsus Hristos.
Multe din aceste colinde au fost date uitării sau le regăsim doar în cărți de muzică religioasă. Scopul festivalului este de a scoate din anonimat și de promova cele mai inedite colinde pascale în interpretarea corală.

Un grup de 25 persoane active, membri ansamblului  coral ” Doinița” din s.Sireți. Persoane  deschise spre comunicare și participare în  activitatea  socio culturală a satului. Un conducător artistic cu abilități și cunoștințe în organizarea muncii cultural artistice. Spațiu pentru  desfășurarea activităților proiectului. Parteneri  de încredere cu experiență și posibilități de susținere  a proiectului. Echipa de implimentare  cu abilități si experiența în implimentarea proiectelor.

Necesitati: Suport financiar  pentru  achiziționarea bunurilor materiale, cheltuieli de logistică, monitorizare și evaluare etc.

Organizația: ,,Asociația de Dezvoltare Social-Economică a orașului Șoldănești,,

Denumirea proiectului: ”Calculatorul – cheia viitorului”

Proiectul constă în desfășurarea a 4 activități de instruire a 15 tineri din familii social-vulnerabile din orașul Șoldănești în do-meniile IT, Microsoft Office, Rețele de socializare și Programe speciale IT. Pentru desfășurarea activităților de instruire a ti-nerilor în domeniul IT este necesar un laptop performant do-tat cu programe, deoarece instruirile pot avea loc în diferite lo-cații, inclusiv în zone unde este WI-FI.

Proiectul începe cu activitatea de procurare a laptopului și dotarea lui cu programele necesare, apoi selectarea tinerilor pentru participarea la instruiri. După desfășurarea instruirilor pe parcursul a 3 luni: decembrie 2015-februarie 2016, proiec-tul se încheie cu o ședință de totalizare.

În urma implementării proiectului 15 tineri din orașul Șol-dănești vor avea cunoștințe și deprinderi dezvoltate în domeni-ul lucrului la calculator și programelor IT, iar durabilitatea proiectului se va menține prin elaborarea de către tineri a unor schițe de proiecte a clădirilor, zone verzi, amenajări etc pentru agenți economici și persoane cointeresate, care vor dona tineri- lor surse financiare pentru menținerea activității lor.”

Organizație: Asociaţia de Tineret „Şansa”

Denumirea proiectului: Cercul de creaţie „Hand Made”

”Problema ce urmează a fi soluţionată în urma realizării acestui proiect este: Insuficienţa alternativelor de petrecere a timpului liber pentru tinerii din satul Varniţa şi oraşul Bender.

Majoritatea tinerilor, neavînd posibilitate de a-şi folosi timpul cu folos petrec timpul în baruri, PUB-uri şi alte tipuri de localuri dubioase, o mare majoritate făcînd-o din simplu motiv că o altă alternativă nici nu există. Alţii la rîndul său petrec un timp enorm în faţa computerelor personale, ceea ce le aduce mai multe daune decît beneficii.

Motivele principale care au dus la această problemă sunt diverse, cum ar fi politica separatistă locală, lipsa unui program orientat spre tineri, problema lingvistică, blocajul tuturor activităţilor şi proiectelor din străinătate de către autorităţi, lipsa unei informări în rîndul tinerilor despre drepturile sale şi altele.

Marea majoritate din aceste motive nu pot fi soluţionte, însă grupul nostru a găsit o metodă de a rezolva parţial această problemă, creând un Club de Creaţie „Hand Made”, care are drept scop de a consolida încrederea între tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului, confecţionînd diverse obiecte, care mai apoi vor fi expuse la expoziţii cu vînzare.”

Instituția: Primăria Zubrești

Denumirea proiectului: Suntem alături

”Una din problemele existente în localitatea noastră ar fi nivelul scazut de implicare a oamenilor în etate în viaţa comunităţi, deoarece mulţi dintre ei nu au posibilitate de a se informa ce se întîmplă cu semenii lor ,trăindu-şi singuri grijile şi nevoile.

O altă problemă a oamenilor în etate ar fi lipsa comunicări , ceea ce-i face să se simtă izolaţi, neimportanţi, uitaţi, trăind sentimentul singurătăţi. Din această cauză majoritate suferă de anumite maladii, fiind provocate şi de trăirile emoţionale.
Lipsa implicări tinerilor în activităţile de voluntariat , ce se referă la grija şi atitudinea faţă de cei maturi, acutizează problemele bătrînilor.
În acest context ne propunem să deschidem un centru de comunicare pentru bătrîni, implicînd şi un grup de tineri în activităţile de voluntariat pentru persoanele date.

Scopul principal al proiectului: Creşterea nivelului de integrare a 20 persoane în etate din satul Zubreşti, r-nul Străşeni în perioada decembrie-februarie.
Scop specific: Sensibilizarea a 15 tineri pentru implicarea în activităţii de voluntariat în satul Zubreşti, r-nul Străşeni timp de 3 luni.”