Academia de Dezvoltare Locală (II) – a doua instruire

553

În perioada 25-27 mai 2016 suntem la a doua ediție a Micii Academii pentru Dezvoltare Locală. Al doilea modul din cadrul instruirii participă reprezentanții APL-urilor și ONG-urilor din câteva localități: Bilicenii Vechi, Boșcana, Cobîlea, Costuleni, Coșnița, Dubăsarii-Vechi, Izbiște, Lozova și Oxentea. În prima zi participanții au venit cu temele pentru acasă bine pregătitie și au prezentat rapoartele localităților.

Realizarea rapoartelor a fost etapă importantă din cadrul instruirii și este realizată de către un grup (aproximativ 5-10 persoane) din fiecare localitate care participă la training. Fiecare raport trebuia să conțină:

  • harta resurselor
  • descrierea localității, amplasarea geografică, resursele naturale și culturale, locuri importante, clădiri, păduri, pajiști, râuri
  • prezentarea instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor, grupurilor informale, liderilor, artiștilor etc
  • explicarea importanței diferitor resurse instituționale
  • enumerarea canalelor de informare-promovare și a locurilor care pot fi utilizate și multe alte aspecte importante privind localitățile.

Ținem să menționăm faptul că raportul este o etapă importantă dat fiind faptul ca prin acestea participanții au determinat harta resurselor. Lucrul asupra dezvoltării comunitare începe de la crearea Hărții Resurselor. Harta resurselor se concentrează pe identificarea stării existente și determină, ce resurse sunt deținute de către comunitate și care din ele pot ajuta la rezolvarea problemelor și atingerea obiectivelor.

În urma acestora fiecare localitate va veni cu ideea sa de proiect utilizând resursele identificate. În cele două zile participanții vor lucra nemijlocit la noi proiecte, la etapele de dezvoltare a acestora – obiectivele, programul de activități, partenerii, rezultate etc. La sfârșitul acestui training sperăm să avem nouă idei de proiect gata să fie implimentate. Amintim că în cadrul Micii Academii vom acoperi anumite costuri pentru procurarea anumitor materiale, indispensabile pentru realizarea și implementarea viitoarelor proiecte.

Mica Academie pentru Dezvoltare Locală este co-finanțață de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul proiectului „Centrul de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova”, implementat de către Solidarity Fund PL.