Concurs prin cererea ofertelor de prețuri (Soroca)

352

Consiliul Raional Soroca a anunțat invitația la cererea ofertelor de prețuri. Obiectul achiziției: lucrări de instalare a sistemului de iregare în Parcul „Petru Rareș”.

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

– Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Raional Soroca
– Adresa: str.Ștefan cel Mare 5, or. Soroca
– Tel: 060447669, 0 230 22088
– E-mail: ttaralunga@mail.ru , galina.stavita@mail.ru
– Numele şi funcţia persoanei responsabile: Tatiana Taralunga – coordonator de proiect, Galina Stavita – specialist principal al Secției Economie
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă.

De asemenea, puteți găsi anexate anunțul/invitația de participare și caietul de sarcini.