Patrimoniu și Identitate locală (I). Ocnița

269

La 4 octombrie 2016 în incinta Bibliotecii publice orăşeneşti Ocniţa s-a desfăşurat seminarul „Păstrăm trecutul pentru viitor” organizat de AO PARADIS în parteneriat cu Primăria or.Ocniţa şi BPO Ocniţa în cadrul proiectului „Patrimoniu şi Identitate locală”.

La seminar au fost prezenți Tomasz Horbowski şi Marina Albu, Reprezentanţi ai Solidarity Fund PL în Moldova. Grupa ţintă a seminarului au fost tinerii echipei de voluntari „Implică-te şi TU” a AO PARADIS.

Seminarul a inclus două sesiuni, în cadrul cărora au fost prezentate comunicările: „Cultivarea şi educarea sentimentului recunoştinţei faţă de strămoşii neamului” (prezentare de Maia Taraban, director BPO Ocniţa), „Dezvoltarea abilităţilor de ghidare a excursiilor în „Muzeul istorico – etnografic al oraşului” aferent bibliotecii renovat în cadrul proiectului (prezentare de Natalia Ciugunnicova, formator CF „Nord- Ocniţa”) şi „Rolul partenerului civic în promovarea activismului civic în societate”.

„În cadrul sesiunilor voluntarii au lucrat individual şi în 4 echipe, expunându-şi opiniile proprii la subiectele discutate, polemizând, conturând idei originale care vor fi luate în consideraţie în activitatea Primăriei şi a tuturor actorilor comunităţii întru educarea civico – patriotică a copiilor şi tineretului din raion.” – a menționat coordonatorul proiectului Lilia Hropotinschii.

Proiectul „Patrimoniu şi Identitate locală” este implementat de primăria Ocnița în cooperare cu Asociația Obștească Paradis și este cofinanțat în cadrul Fondului de Granturi Mici 2016.