Concurs pentru postul vacant: Asistent Financiar

431
Poză: http://www.newageaccountants.com/

Reprezentanța Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova anunță Concurs pentru postul vacant de Asistent Financiar.

Locul: Chişinău, Republica Moldova
Funcţia: Asistent Financiar
Tipul contractului: Zi plină (40 de ore pe săptămînă)
Durata contractului: 15 noiembrie 2016 – 15 decembrie 2016, cu posibiliatea de extindere pînă pe data de 31 decembrie 2017
Data limită pentru primirea documentelor: 04 noiembrie 2016, ora 14:00

Misiunea funcţiei: asistă Managerul Financiar în administrarea financiară a organizației, contabilizarea adecvată a tuturor operaţiilor economice.

Obligaţiile de bază:

 • duce evidenţa contabilă în strictă conformitate cu toate normele care reglementează acest domeniu;
 • realizează primirea şi controlul documentelor primare ale evidenţei contabile şi prelucrarea acestora. Pregăteşte datele pentru rapoartele financiare şi statistice necesare. Are grijă de siguranţa documentelor contabile şi le îndeplineşte în baza standardelor existente şi legislaţiei în vigoare;
 • efectuează calculele legate de impozite şi taxe, salarii;
 • participă la inventarierea mijloacelor financiare, bunurilor materiale, achitărilor şi obligaţiilor;
 • oferă informaţie contabilă veridică conducerii, angajaţilor, auditorilor, precum şi altor utilizatori a datelor contabile;
 • realizează activitatea privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a informaţiei contabile, introduce schimbările necesare în notele explicative şi normele utilizate la prelucrarea datelor;
 • realizează primirea, completarea, evidenţa şi păstrarea cărţilor de muncă ale angajaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asistă Managerul Financiar în buna gestonare a activităţii financiare;

Cerinţe:

 • studii superioare în finanţe sau contabilitate;
 • experienţă de muncă în domeniul contabilităţii de cel puţin 1 an;
 • experiență de muncă în domeniul contabilităţii ONG-urilor va constituie un avantaj;
 •  cunoaşterea formelor şi metodelor de evidenţă contabilă, a planului şi corespondenţei conturilor, a organizării circuitului documentar şi reflectării în conturile evidenţei contabile a operaţiunilor legate de circulaţia mijloacelor financiare şi materiale;
 • cunoaşterea actelor normative şi a materialelor metodice privind organizarea evidenţei contabile şi raportării;
 • utilizarea PC la nivel de utilizator şi a lucrului cu programul «1C Contabilitate» versiunea 8.2;
 • cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor, cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • auto-organizare, gestionarea timpului personal şi a priorităţilor de lucru;
 • capacitate de a lucra de sine stătător şi în echipă;
 • gîndire analitică, abilităţi de determinare a problemelor şi rezolvare a acestora;
 • responsabilitate şi iniţiativă;
 • atent la detalii şi spirit de acurateţe;
 • înţelegerea şi împărtăşirea misiunii, scopurilor şi obiectivelor Reprezentanței Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova
  Doar candidaţii pre-selectaţi pentru interviu vor fi contactați.

Pentru participare la concurs urmează să expediaţi pînă pe 04 noiembrie 2016, pe adresa electronica ana.dabija@centruinfo.org, cu adnotarea „Aistent Financiar” următoarele:

1. CV;
2. Scrisoare de intenţie;

Persoana selectată va participa la un training introductiv privind activitatea, misiunea principiile şi metodele de lucru ale Reprezentanței Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova. Totodată, acesteia îi va fi asigurat contract, pachet social, condiţii favorabile de lucru, precum şi atmosferă neformală, colectiv dinamic, lucru într-un mediu divers şi multicultural.

Pentru informaţii suplimentare despre Reprezentanței Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova vizitaţi site-ul: www.centruinfo.org