O nouă viață covorului tradițional de la Sud (I). Văleni

422

În cadrul proiectului ”O nouă viață covorului tradițional de la Sud” a început atelierul ”Covorul tradițional cu ornament vegetal”.

Atelierul a fost condus de meșterul popular doamna Ecaterina Popescu. La acesta au participat elevele liceului localității. Atelierul a început cu partea teoretică în care doamna Popescu le-a vorbit participantelor despre meșteșugurile populare ca parte din identitatea noastră națională, despre covorul tradițional ca valoare culturală și economică; despre țesutul orizontal și cel vertical. Despre culorile și ornamentica covoarelor tradiționale.

De asemenea doamna Popescu a relatat despre procesele de lucru a unui covor și care este consecutivitatea lor, despre materia primă utilizată în procesul țesutului. Nu mai puțin important este și echipamentul și ustensiile utilizate în procesul țesutului. Părțile componente și funcția lor.

După partea teoretică participanții au trecut la partea practică a atelierului: au instalat echipamentul și au pregătit ramele pentru țesut și au purces la lucru.

Atelierul de lucru va fi desfășurat în câteva etape. Lucrările participantelor vor fi expuse în cadrul Muzeului de Entografie din localitatea Văleni.

Proiectul „O nouă viață Covorului Tradițional de la Sud” este implementat de Primăria Văleni în colaborare cu Grupul de initiativa locala a mestrilor populari.
Obiectivul general al acestuia este renovarea tradiției de tesutul covoarelor pe cale de dispariție si promovarea valorilor si patrimoniului local la nivel internațional. În cadrul proiectului a fost renovat și amenajat muzeul de etnografie Văleni. În afară de atelierul de lucru va fi organizată petrecerea târgului zonal al covorului ,,Covorul de la Prut-covorul de dor,,