Patrimoniu și Identitate locală (II). Ocnița

366

În cadrul proiectului ”Patrimoniu și Identitate locală” a fos inaugurat Muzeul istorico-etnografic. 

Aceasta activitate a fost cea mai importantă în cadrul proiectului, responsabilii de aceată activitate au selectat operatorii economici cu care conform devizului de cheltueli s-au încheiat contracte de procurare bunuri și prestare servicii, unde s-au efectuat schimabarea gheamurilor, instalarea sistemului de electricitate şi siguranta la foc, procurarea echipamentului (mobilierului) necesar pentru protejarea exponatelor expuse în sălile muzeului și alte lucrări de renovare.

Echipa de proiect împreună cu lucrătorii primăriei şi bibliotecii raionale, voluntarii AO PARADIS, au pregătit încăperile pentru petrecerea reparaţiei. Toate exponatele au fost stocate în sala de lectura a biblotecii. Lucrarile de reparatie au fost executate în volum și în termenii prevazuți în proiect de catre agentul economic.

Un rol major a fost procurarea mobilierului necesar pentru protejarea exponatelor, agentul economic selectat din numarul celor trei oferte a dat dovada de o calitate înalta a mobilierului realizat, care corespunde cerintelor proiectului. Astfel, a fost satisfăcută necesitatea de a proteja exponatele culturale în conformitate cu normele de conservare a patrimoniului imaterial.

Inventarierea exponatelor în cadrul proiectului a fost facută într-un registru clasic, pe suport de hârtie şi în format electronic, prin intermediul unui Registru informatizat pentru evidenţă analitică a bunurilor culturale care conține urmatoarele rubrici: 1. numărul de inventor, 2. data intrării în patrimoniu, 3. denumirea sau titlul şi autorul obiectului, 4. descrierea şi numărul fişei de fototecă, 5. numărul de bucăţi, 6. locul, data şi autorul descoperirii, 7. Colecţia, 8. materialul sau titlul, 9. dimensiuni şi greutate, 10. starea de conservare, 11. provenienţa, 12. documentul de intrare, 13. valoarea de intrare, 14. ieşire, 15. verificare, 16. observaţii.

În cadrul ultimii activități a proiectului care a avut loc la 24 noiembrie 2016, cu genericul ”Păstrăm trecutul pentru viitor”  a fost lansat muzeul dar și au fost desfășurate o serie de jocuri interactive pentru elevii din orașul Ocnița. Jocuri prin care tinerii au reușit să-și cunoască monumentele de arhitectură din oraș.

Proiectul ”Patrimoniu și Identitate Locală”  a fost implementat de Primăria or. Ocniţa în cooperare cu AO ”Paradis” şi BPO Ocniţa, cofinanțat în cadrul Fondul Granturilor Mici 2016.