Mica Academie. Ediția 2016. Final

497

Ediția 2016 a Micii Academii a ajuns la final.

În perioada 16 – 18 noiembrie 2016 a avut loc ultimul atelier de instruire la care au participat reprezentanții celor 9 localități (Bilicenii Vechi, Boșcana, Cobâlea, Costuleni, Coșnița, Dubăsarii Vechi, Lozova, Izbiște și Oxentea).

La acest atelier am făcut totalurile, am discutat despre ultimele activități din unele proiecte dar de asemenea am mai atins și alte subiecte. Cum ar fi ”Participarea Civică”. Am încercat să răspundem la câteva întrebări: Ce este participarea civică? Care sunt beneficiile acesteia? Care sunt barierele? Ce instumente folosim? 

La sfârșit am discutat despre ”Monitoring și Evaluare” și care sunt instrumentele acestora. 

A doua ediție a Micii Academii a început în martie 2016. Am organizat 4 ateliere pentru identificarea resurselor, problemelor și soluțiilor din localități. Timp de câteva luni beneficiarii și partenerii noștri au implementat proiecte pentru care am acordat o mini-finanțare de aprox 500 EUR.

Denumirea Proiectului: Tinereţe. Sport. Perseverenţă
Implementat de: Biblioteca publică din satul Bilicenii Vechi

Beneficiarii și partenerii noștri și-au pus ca scop să amenajeze o sală de fitness în localitate. O atenţie desosebită a fost acordată educării tinerei generaţii pentru un mod sănătos de viaţă şi promovării sportului în reţelele de socializare. Spaţiul pentru sala de fitness a fost oferit de către APL şi reparat de grupul tinerilor voluntari. Costurile pentru echipament au fost acoperite din cadrul programului Micii Academii. 

Puteți vedea cum a a avut loc implementarea proiectului în următoarele articole:

 1. http://www.centruinfo.org/2016/04/06/bilicenii-vechi-deschiderea-unui-centru-pentru-tineri/
 2. http://www.centruinfo.org/2016/07/19/bilicenii-vechi-tinerete-sport-perseverenta/

Denumirea proiectului: „Intră-n joc,cîștigă-ți sănătatea”

Implementat de: Asociaţia Obştească “Generația Alfa”

În perioada iulie – septembrie 2016 a fost implementat proiectul „Intră-n joc,cîștigă-ți sănătatea”. În cadrul acestui proiect 15 voluntari au amenajat  un teren de volei și badminton pentru tinerii localității, integrând comunitatea în viața satului. 

Proiectul a avut câteva activități:

 1. Instruirea și motivarea noilor voluntari. Voluntarii din Asociația Obștească ,, Generația Alfa’’ au organizat o întâlnire cu tinerii din comună în cadrul căreia au atras noi voluntari, au discutat despre importanța voluntariatului pentru satul natal, importanța voluntariatului pentru îmbunatățirea modului de petrecere a timpul liber în rîndul tirerilor…demonstrîndu-le aceste lucruri prin propria experiența ce au obținut-o în cadru activitaților anterioare de voluntariat.
  2. Pregatirea teritoriului și construirea terenului de volei și badminton.
  3. Amenajarea și deschiderea oficială a terenului de volei/ badminton. În cadrul acestei activițăți ne propunem să informăm tinerii și locuitorii satului despre urmatoarele activitați propuse în cadrul proiectului. Vor fi invitați tinerii, locuitori, APL, consilieri locali, agenți economici.
  5. Organizarea seminarului ,,Cum organizăm o competiție sportivă?” În cadrul acestei activitați vom invita un profesor de educație fizica pentru a invăța tinerii cum se organizează o competiție de volei și care sunt regulile jocului.
  6. Organizarea seminarului ,,Nu alcool, nu tutun și nu violență!’’. 
  7. Organizarea unei competiții sportive de volei pentru tineri cu genericul ,, Spune da, pentru sănătatea ta!’’.
  8. Organizarea unei competiții sportive de volei pentru maturi cu genericul ,, Spune da, pentru sănătatea ta!’’.
  9. Organizarea unei competiții sportive de badminton în rîndul baieților cu genericul : ,, Sportul – o dorința, un vis, o chemare!’’.
  10. Organizarea unei competiții sportive de badminton în rîndul fetelor cu genericul : ,, Sportul – o dorință, un vis, o chemare!’’.

În cadrul proiectului a fost procurat nisipul pentru teren, plasa, mingi și țevi. 

 

 

 

 

Denumirea proiectului: Parcul Tinereții – Aleea Demnității

Implementat de: Asociația Obștească „Bella getica”

În cadrul proiectului a fost amenajat parcul de odihnă din centrul satului. Acest parc a fost dotat cu bănci Va fi construită o alee din teracotă şi un gazon pentru flori. Vor fi plasate 3 mese cu scaune improvizate din tulpini de copac. Se vor curăţa copacii, se va cosi iarba.
În urma activităţilor acestui proiect parcul din centrul satului, situat lîngă centrul comunitar va deveni un loc de odihnă pentru tineri, mame cu copii, un loc favorabil de organizare a activităţilor sportive şi culturale pentru tinerii din comunitate.
În cadrul acestui proiect vor fi organizate şi activităţi de instruire cu tematica promovării modului sănătos de viţă, riscurile şi daunile reţelelor de socializare. Se vor organiza campanii de informare, activităţi sportive şi culturale.

 

Denumirea proiectului: Implicare pentru Dezvoltare

Implementat de: Biblioteca Publică 

Acest proiect încurajează implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, creşterea activismului comunitar în rândul acestora și creșterea încrederii în capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.
Proiectul a fost implementat în câteva etape:

 1. Conferința de lansare a proiectului
  2. Campanie de promovare prin intermdiul paginii de FB, prin plasarea anunțurilor pe panourile informative din localitate
  3. Organizarea unui seminar de consultări în cadrul căruia, cele 15 persoane vor identifica cele mai importante nevoi cu care se confruntă în sfera socială, economică a vietii comunității. În același sens, aceștia vor propune totodată și soluții, identificînd principalii actori și mecanisme prin care acestea pot fi implementate.
  4. Organizarea a 5 sesiuni de instruire/trainig/masă rotundă cu tematică specifică:
  • Motivarea și automotivarea în imlicarea în viața comunității
  • Spiritul de inițiativă – acțiune sau impas
  • Vizionarea și analiza bunelor practici implimentate în diferite localități ale RM, cu implicarea tinerilor
  • Un trainig a cîte 5 sesiuni de instruire despre grupurile de inițiativă locală, modalitățile de căutare în internet a apelurilor și propunerilor de proiecte de pe site-urile care oferă această înformație (civic.md, cntm.md ș.a) și pașii de elaborare a proiectelor.
  • Masa rotundă în cadrul căreia tinerii participanți vor prezenta autoritatilor publice, de nivel local, nevoile identificate de ei în cadrul seminarului precum și soluțiile propuse. Astfel, aceștia vor discuta viabilitatea soluțiilor, posibile alternative pentru rezolvarea nevoilor respective precum și modalitati practice în care tinerii se pot implica in acest sens.
  5. Elaborarea unui plan de acțiune local cu specificarea activităților concrete.
  6. Vizită / schimb de experiență în cadrul unui centru de resurse pentru tineri pentru persoanele implicate în proiect.
  7. Evaluarea și monitorizarea proiectului
  8. Promovarea rezultatelor proiectului în presa regională și în mediul online.

Denumirea proiectului: Cu bicicleta promovam modul sănătos de viață în satul Coșnița  

Implementat de: AO ”Centrul pentru Susținerea Inițiativelor de Dezvoltare”

Proiectul ”Cu bicicleta promovam modul sănătos de viață în satul Coșnița” a constat în instalarea a 3 parcări pentru biciclete la trei instituții din satul Coșnița și organizarea companiilor de informare, meselor rotunde, activităților sportive pentru promovarea modului sănătos de viață și a bicicletei în calitate de transport ecologic.

Etapele proiectului au fost:

 • Procurarea și instalarea a 3 parcări pentru biciclete în preajma instituțiilor publice (cu consultarea preventivă a agentului economic privind design-ul parcărilor)
  • Organizarea unei curse de ciclism pentru promovarea modului sănătos de viață
  • Organizarea unei campanii de informare în cadrul căreia și 2 mese rotunde, pentru promovarea utilizării corecte a bicicletei
  • Organizarea unui training ”Modul sănătos de viață. Cum îl promovăm eficient?”
  • Intervierea utilizatorilor (după instalarea fiecărei parcări și la final de proiect)
  • Concurs foto ”Ce înseamnă pentru mine modul sănătos de viață”.

 

Denumirea proiectului: Banca Amintirilor

Implementat de: Primăria Dubăsarii Vechi în cooperare cu AO „IEDERA-Dubăsarii Vechi”

 

O altă inițiativă frumoasă s-a implementat la Dubăsarii Vechi (raionul Criuleni). ”Banca Amintirilor” se implementează în cadrul Micii Academii pentru Dezvoltare Locală, ediția 2016, de Primăria Dubăsarii Vechi în cooperare cu AO „IEDERA-Dubăsarii Vechi”.

În cadrul acestuia partenerii și beneficiarii noștri au instalat câteva bănci în câteva sectoare ale satului. Un obiectiv important al acestuia a fost implicarea locuitorii satului în activitățile proiectului. 

Proiectul s-a desfășurat în câteva etape:

 • Lansarea proiectului;
 • Formarea unui grup de lucru;
 • Consultarea opiniei publice referitor la spațiile publice de amplasare a băncilor și respectiv selectarea locurilor;
 • Confecțioanrea băncilor;
 • Promovarea proiectului și identificarea unor voluntari;
  Instalarea băncilor.

Împreună cu locuitorii satului au fost instalate băncile în aproximativ 14 puncte ale localității cum ar fi Oficiul Poștal, Școala, Primăria și alte puncte importante și populare.

 

 

Proiect: Eco- Stejăreni

Implementat de: Primăria comunei Lozova

Proiectul Eco-Stejăreni și-a propus crearea unui mediu sigur de dezoltare a copiilor din comunitate. Componenta hard a acestui proiect este amenajarea unui loc de joacă sigur, iar componenta soft presupune 2 direcții:

 • promovarea a atitudinii eco față de natură și respectarea unui stil de viata sanatos prin intermediul educației non-formale;
 • cresterea nivelului de informare a societății prin intermediul rețelelor sociale.

În cadrul acestui proiect au avut loc mai multe activități dar și rezultate:

 • A fost amenajat un loc de joacă cu suprafața de 60 m2 amenajat (un scânciob, 2 mese, 4 leagane, 2 cutii cu nisip) iar la aceasta au participat și 30 cetățeni voluntarii.
 • 35 copii instruiți înscopul dezvoltării unei atitudini eco față de natură și stil de viață sănătos.
 • 7 membri ai grupului de inițiativă au dezvoltat abilităti de lucru în echipă, depistarea și solutionarea problemelor locale
 • 200 persoane chestionate și informate cu privire la această inițiativă locală
 • 4 parteneriate create între APL, societarea civilă și agenții economici locali

Vă invităm să urmăriți prezentarea proiectului:

http://prezi.com/5kcedggj8dlp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Denumirea proiectului: Cetăţeanul Implicat- Izbişteanul Informat

Implementat de: Primăria Izbişte

În cadrul proiectului beneficiarii și partenerii noștri și-au propus să editeze și să tipărească un ziar local. Revista va conține noutățile din localitate dar și articole ale localnicilor.

A fost procurat echipamentul pentru tiparirea și editarea ziarului. Aproximativ 100 de tineri au fost implicați în activitățile proiectului. Aceștia au participat la ateliere de scriere, redactare a textelor, aranjarea în pagină, formatarea unei pagini etc. De asemenea tinerii au învățat cum să colecteze informația și cum mai apoi să-și promoveze revista. Primul număr a fost editat, tipărti și distribuit cu succes.

Aici găsiți prezentarea realizată de coordonatorul proiectului. 

Denumirea proiectului: „Aici – ca la bunici”

Implementat de: A.O. Clubul Femeilor ”Inspiratie”

Acest proiect a avut ca scop sporirea nivelului de cunoștințe și abilități în domeniul de
găzduire a turiștilor pentru proprietarii a 10 gospodării din localitatea Oxentea. În cadrul proiectului au avut loc mai multe activități soft. 

Proiectul a fost implementat în câteva etape:

 1. Recrutarea beneficiarilor.
 2. Training:”Dezvoltarea turismului local – oportunitate de creștere economică”(cu continuitate)
  3. Atelier de instruire IT
  ”Promovarea valorilor turistice locale”(cu continuitate)
 3. Activitate Culturală ”La Nistru, la mărgioară”
 4. Ședința de totalizare a proiectului.

Aici vedeți mai multe activități în cadrul proiectului.