Noi oportunităţi de dezvoltare rurală în Moldova: abordarea Leader (Etapa I)

460

La sfârșitul lunii februarie s-a început prima etapă de facilitare a procesului de creare Grupurilor de Acțiune Locală în Găgăuzia si raionul Taraclia în cadrul programului SARD finanțat de UE și implementat de PNUD. Denumirea primei etape – “Fact Finding Mission”.

Scopurile etapei Fact Finding Mission sunt: sensibilizarea comunității locale, identificarea persoanelor, care doresc să contribuie la dezvoltarea locală, identificarea resurselor locale (umane, economice, natural, instituționale), identificarea unor potențiali participanți în GAL-uri.

În cadrul acestei etape membrii echipei de implementare (couchi și experți de dezvoltare locală) au efectuat vizite în localitățile din Gagauzia și Taraclia, care sunt implicate în implementarea abordării LEADER. A fost vizitată fiecare localitate, care a declarat intenția de participare în procesul de creare a GAL în cadrul Programului SARD. Datorită vizitelor în teritoriul reprezentanții echipei de implementare au avut posibilitatea să cunoască localitățile, cu care ei vor coopera în cadrul Programului SARD, component LEADER, să observe resursele, care sunt în aceste localități, să viziteze și să facă cunoștința cu reprezentanții Autorităților Publice Locale.

Pe parcursul vizitelor membrii echipei de implementare au făcut cunoștință, s-au întâlnit și au discutat cu reprezentanții comunităților locale. În urma acestor discuții au fost indentificate persoanele, care doresc să se implice în procesul de dezvoltare locală și persoanele, care sunt potențialii membrii ai Grupurilor de Acțiune Locală.

Membrii echipei de implementare vizitează 44 de primării și localități, și petrec minimum câte jumătate de zi în fiecare localitate. Ca urmare vor elabora raportul despre fiecare localitate a Grupurilor de Acțiune Locală și localitățile sale, de asemenea, au elaborate prezentarea despre fiecare GAL.

În fiecare GAL a fost stabilită data pentru prima întâlnire a potențialilor membri GAL și persoanelor care doresc să contribuie la procesul de dezvoltare locală. Această întâlnire va constitui a doua etapă de implementare a abordării LEADER. Întâlnirile se vor desfășura în luna martie.

Programul LEADER este o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.