Fondul Granturilor Mici 2017 – Apel de propuneri de proiecte

6490

 

Ce este FGM 2017?
Fondul Granturilor Mici (FGM) este un instrument de granturi al Fondului “Solidarity Fund PL” în Republica Moldova / Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Republica Polonă în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid.
Apelul de propuneri de proiecte din 2017 este divizată în două ediții, cu un buget total de 3.000.000 MDL:
 Ediția urbană – pilotare pentru municipii în cooperare cu un partener civic;
 Ediția rurală – pentru consorții formate din cel puțin trei primării și cel puțin un partener civic local.
FGM 2017 – Ediția urbană
Obiectivul principal al FGM 2017 – ediția urbană este susținerea municipiilor (Bălți, Bender, Cahul, Ceadîr-Lunga, Chișinău, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Tiraspol și Ungheni) în implementarea politicii urbane și a procesului de revitalizare. Proiectele de revitalizare urbană din cadrul prezentului apel de propuneri vor viza revitalizarea sferei sociale ținând cont de dimensiunile ecologice și economice și de acțiunile de regenerare a zonelor urbane defavorizate.
Edițiaurbană a FGM 2017 are ca priorități:
I. Reabilitarea sferei social-culturale în mediul urban
– Iniţiative având ca scop regenerarea culturală a zonelor urbane defavorizate;
– Iniţiative având ca scop regenerarea socială a zonelor urbane defavorizate;
– Modernizarea învățământului în zonele urbane defavorizate și implicarea tineretului.
II. Reabilitarea sferei economice în mediul urban
– Creșterea atractivității investițiilor în afaceri;
– Susţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social;
– Activităţi menite să crească atractivitatea turistică;
– Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii economice locale și reabilitarea infrastructurii fizice.
III. Renovarea spaţială (modernizarea și renovarea spaţiilor publice urbane)
– Renovarea/modernizarea spațiilor publice cu utilizare intensă;
– Renovarea/modernizarea unor zone urbane izolate.
Entități eligibile să participe în apelul de propuneri de proiecte:
Municipiile: Bălți, Bender, Cahul, Ceadîr-Lunga, Chișinău, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Tiraspol și Ungheni, care cooperează cu un partener civic local (ONG și/sau grup local de iniţiativă și/sau grup informal de locuitori).
În apelul de propuneri de propuneri, solicitanții pot cere cofinanțarea cu până la 50% a bugetului total pentru un singur proiect.

Co-finanțarea solicitată nu poate depăși suma de 400.000 MDL.
Bugetul total al componentei urbane este de 1.200.000 MDL.
Durata proiectului nu poate depăși 6 luni.

Pentru a participa în cadrul apelului curent vă rugăm să trimiteți formularul de cerere (fișier doc) conform modelului, care descrie propunerea dvs., împreună cu bugetul (fișier xls) și o copie scanată (fișier pdf) a declarației semnate și ștampilate de către autoritatea eligibilă și partener(i), prin e-mail la adresa: SPF@centruinfo.org până la 10 aprilie 2017, ora 23:59.
Informații suplimentare despre invitația deschisă la componenta urbană a Fondului Granturilor Mici 2017 pot fi obținute:
 Din Regulile de participare la FGM 2017 – Componenta urbană (LINK);
 Prin e-mail: iulian.ungureanu@centruinfo.org

Documente justificative:
 Regulile de participare la FGM 2017 – Componenta urbană (LINK)
 Formularul de cerere – componenta urbană (LINK)
 Model de buget – componenta urbană (LINK)
 Model de declarație – componenta urbană (LINK)
Alte documente referitoare la programul FGM:
– Model al graficului tranșelor și rapoartelor;
– Ghid de raportare financiară;
– Norme privind achizițiile publice în cadrul FGM;
– Specificații tehnice și ghid de mediu (pentru activități de renovare și construcție în cadrul FGM);
– Fișe de evaluare a proiectelor în cadrul FGM:
o Evaluare formală
o Evaluarea conținutului
– Regulamentul de activitate al Comitetului de selecție a proiectelor;
– Regulile de evaluare și selectare a cererilor de către Fondul de Solidaritate a Poloniei;
– Model al acordului de proiect în cadrul FGM;
– Model al raportului financiar;
– Model al raportului narativ;

***
FGM 2017 – Ediția rurală
Obiectivul principal al FGM 2017 – ediția rurală este să contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaţiei din mediul rural al Republicii Moldova, prin susţinerea iniţiativelor comune ale grupurilor din comunităţi, ale căror acţiuni se vor axa pe dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale.
Ediția rurală a FGM 2017 are ca priorități:
I. Sprijin pentru democrația locală și modernizarea socială în mediul rural
– Consolidarea democrației la nivel local;
– Iniţiative având ca scop modernizarea culturală în mediul rural;
– Iniţiative având ca scop modernizarea socială în mediul rural.
II. Sprijin pentru dezvoltarea economică în mediul rural
– Susţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social;
– Consolidarea turismului rural;
– Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii economice în mediul rural și reabilitarea infrastructurii fizice.
Entități eligibile să participe la apelul de propuneri de propuneri:
Proiectele trebuie realizate de un Consorțiu (un grup de minim trei) de primării învecinate, ce cooperează în parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri civici (ONG-uri și/sau un grup local de inițiativă și/sau grupuri informale de cetățeni).
Aplicanții pot solicita co-finanțare de până la 80% pentru un singur proiect.

Co-finanțarea solicitată nu poate depăși suma de 400.000 MDL.
Bugetul total al apelului de propuneri – ediția rurală: 1.800.000 MDL.
Durata proiectului nu poate depăși 6 luni.
Pentru înscriere vă rugăm să trimiteți un formular de cerere (fișier doc) conform modelului, care descrie propunerea dvs., împreună cu bugetul (fișier xls) și o copie scanată (fișier pdf) a acordului de parteneriat semnat și ștampilat de către autoritatea eligibilă și partener(i), prin e-mail la adresa: SPF@centruinfo.org până la 10 aprilie 2017, ora 23:59.
Informații suplimentare despre invitația deschisă la Fondul Granturilor Mici 2017 pot fi obținute:
 Din Regulile de participare la FGM 2017 – Componenta rurală (LINK);
 Prin e-mail: iulian.ungureanu@centruinfo.org

Documente justificative:
 Regulile de participare la FGM 2017 – Componenta rurală (LINK);
 Formularul de cerere – ediție rurală (LINK)
 Model de buget – ediție rurală (LINK)
 Modelul acordului de parteneriat – ediție rurală (LINK)
Alte documente referitoare la programul FGM:
– Model al graficului tranșelor și rapoartelor;
– Ghid de raportare financiară;
– Norme privind achizițiile publice în cadrul FGM;
– Specificații tehnice și ghid de mediu (pentru activități de renovare și construcție în cadrul FGM);
– Fișe de evaluare a proiectelor în cadrul FGM:
o Evaluare formală
o Evaluarea conținutului
– Regulamentul de activitate al Comitetului de selecție a proiectelor;
– Regulile de evaluare și selectare a cererilor de către Fondul de Solidaritate a Poloniei;
– Model al acordului de proiect în cadrul FGM;
– Model al raportului financiar;
– Model al raportului narativ;

Rezultatele solicitării vor fi anunţate și acordurile de finanţare cu partenerii de proiect selectaţi vor fi semnate DOAR cu condiţia că Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone va delega această sarcină Fondului “Solidarity Fund PL” în anul 2017, ceea ce va permite finanțarea programului.