Abordarea LEADER: Lunca Prutului de Jos

312

În luna martie s-a început următoarea etapă de facilitare a procesului de creare Grupului de Acțiune Locală în raionul Cahul – Lunca Prutului de Jos. Denumirea acestei etape – “Fact Finding Mission”.

Scopurile etapei Fact Finding Mission sunt: sensibilizarea comunității locale, identificarea persoanelor, care doresc să contribuie la dezvoltarea locală, identificarea resurselor locale (umane, economice, naturale, instituționale), identificarea unor potențiali participanți în GAL.

În cadrul acestei etape membrii echipei Solidarity Fund PL in Moldova au efectuat vizite în localitățile din raionul Cahul – Crihana Veche, Pașcani, Manta, Văleni, Slobozia Mare, care sunt implicate în procesul de implementare a abordării LEADER. Datorită vizitelor în teritoriul membrilor echipei Solidarity Fund PL in Moldova au avut posibilitatea să cunoască localitățile, să observe resursele, care sunt în aceste localități, să viziteze Autorităților Publice Locale și instituții publice.

Pe parcursul vizitelor membrii echipei Solidarity Fund PL in Moldova au făcut cunoștință, s-au întâlnit și au discutat cu reprezentanții comunităților locale. În urma acestor discuții au fost indentificate persoanele, care doresc să se implice în procesul de dezvoltare locală și persoanele, care sunt potențialii membrii ai Grupurilor de Acțiune Locală. Desfășurarea etapei FFM va continua cu vizitarea de către membrii echipei Solidarity Fund PL in Moldova a altor localități din regiunea Lunca Prutului de Jos, raionul Cahul, care au declarat dorința de participare în GAL.

Ca urmare vor fi elaborate rapoarte despre fiecare localitate a Grupului de Acțiune Locală și va fi organizată o întîlnire a potențialilor membrii GAL.

Programul LEADER este o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.