Raport de activitate al Fundației „Solidarity Fund PL” în Moldova/CIAL în anul 2016

1280

Scurtă descriere a activităților desfășurate de Solidarity Fund PL în Moldova / Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale în anul 2016.

În anul 2016 au fost implementate următoarele programme:

Fondul Granturilor Mici (FGM) – ediția 2016

Fondul Granturilor Mici (FGM) 2016 este un instrument de oferire a granturilor pentru dezvoltare locală, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – în cadrul Programului de Asistență Poloneză (Polish Aid) – cu un buget de aproximativ: 5 000 000 MDL. În cadrul FGM 2016 au fost co-finanțate 17 proiecte de dezvoltare locală, selectate pe bază de concurs, cu un buget de pînă la 500 000 MDL, orientate spre atingerea a 2 priorități: (i) democrație la nivel local și (ii) dezvoltare economică locală. Proiectele au fost implementate de către Autoritățile Publice Locale în colaborare cu partenerii civici locali (ONG-uri, grupuri locale de inițiativă), avînd un echilibru de activități „soft” (ex.: activități de instruire, consultații publice, etc.) și „hard” (ex.: renovări, achiziții de bunuri, etc.). Peste 15 obiecte de importanță socială, culturală și economică au fost construite, renovate sau echipate. Proiectele au îmbunătățit calitatea vieții a peste 115.000 de persoane din Moldova, inclusiv tineri și persoane cu nevoi speciale, au obținut condiții mai bune și acces la educație, sport și servicii de sănătate, divertisment și recreere, la fel au fost susținute noi instrumente de dezvoltare locală a businessului. Aproximativ 2.750 de persoane, în mare parte tineri, au fost implicate în zeci de activități ale proiectelor și au fost instruiți cu privire la un stil de viață sănătos, angajament civic și antreprenoriat, de asemenea tinerii au fost implicați în activități de voluntariat pentru dezvoltarea comunității lor.

Pentru informații adiționale referitoare la Fondul de Granturi Mici – 2016, vă rugăm să accesați Raportul de acitivitate FGM – 2016.

Mica academie pentru Dezvoltare Locală – ediția 2016

Mica Academie pentru Dezvoltare Locală este un instrument pentru dezvoltare de capacități, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – în cadrul Programului de Asistență Poloneză (Polish Aid). În cadrul acestei inițiative a fost organizat un ciclu de traininguri pentru 26 de lideri locali (reprezentanți ai APL-lor, lideri civici, antreprenori) din 9 localități, selectate pe bază de concurs, care au dobândit noi cunoștințe și abilități pentru dezvoltarea locală, incluzând: (i) suportul dezvoltării comunitare, (ii) analizarea resurselor și necesităților locale, (iii) crearea rețelelor de cooperare— coaliții și parteneriate locale, (iv) proiectarea schimbărilor sociale și (v) implementarea inițiativelor de dezvoltare locală. În cadrul ciclului de training-uri, participanții au implementat în localitățile lor micro-proiecte pentru dezvoltarea comunitară cu bugete maxime de 20.000 MDL fiecare.

Pentru informații adiționale referitoare la Mica Academie pentru Dezvoltare Locală – 2016, vă rugăm să accesați Raportul de activitate Mica Academie – 2016. 

Vizite de studiu și crearea parteneriatelor:

Au fost organizate 5 vizite de studiu, în Bulgaria, Lituania, Polonia și România pentru aproximativ 70 de participanți (APL-uri și reprezentanți ai Autorități Publice Centrale, ONG-uri și activiști civici) pentru a împărtăși experiența UE în domeniul dezvoltării locale, dezvoltării rurale și cooperare transfrontalieră. De asemenea, a fost organizată 1 vizită în Republica Moldova pentru reprezentanții APL din Polonia Vizitele au fost finanțate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – în cadrul Programului de Asistență Poloneză (Polish Aid) și de Uniunea Europeană – în cadrul Programului UNDP – SARD.

Suport în elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Socio-Economice a localităților

O inițiativă de tip pilot a fost implementată în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu suportul financiar al USAID, în vederea elaborării Strategiilor de Dezvoltare Socio-Economice a 7 localități rurale din Regiunea Centru a Moldovei, care au fost selectate în baza unui concurs, totodată, a fost elaborată metodologia de implementare a Strategiei în vederea dezvoltării localităților rurale din Republica Moldova.

Donații Mici pentru Dezvoltare Logală

A fost implementată o inițiativă cu suportul USAID/ Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, în cadrul căreia aproximativ 20 de localități (selecte în cadrul unui apel deschis) au primit: mobilă, calculatoare și alte electronice cu un buget total de aproximativ 15 000 USD pentru îmbunătățirea condițiilor și îmbunătățirea accesului la educație, biblioteci și activități culturale.

Traininguri pentru autoritățile locale referitor managementul proiectelor

Centrul a organizat în parteneriat cu comunitățile locale 7 traininguri privind întocmirea și implementarea proiectelor. În cadrul trainingurilor au participat aproximativ 90 de lideri locali, reprezentanți ai APL-lor, ONG-lor și Asociațiile Media Locale.

Promovarea abordării LEADER în Republica Moldova

Centrul a elaborat metodologia și a început promovarea abordării LEADER / CLLD (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) în Moldova. În 2016 procesul de facilitare a formării Grupurilor de Inițiativă Locale a început în 2 micro-regiuni în Cahul District – Lunca Prutul de Jos. 2 traininguri cu privire la parteneriatul local au avut ca scop identificarea și dezvoltarea unei hărți de a actorilor locali. De asemenea au fost organizate 2 sesiuni de informare privind abordarea LEADER/CLLD a UE.

Centrul, în cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a organizat o masă-rotundă referitor la experiența Europei în implementarea abordării LEADER / CLLD în Serbia, Lituania și România.

Activitățile Centrului în anul 2016 au fost sprijinite de:

  • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone (Polish Aid);
  • USAID;
  • Uniunea Europeană – în cadrul Programului UNDP – SARD.

Bugetul Fundației „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova in 2016 (inclusiv cheltuielile suportate în Polonia) a fost de: aprox. 10.000.000 MDL.

În 2016 echipa Centrului a numărat 6 – 8 persoane.

Suntem nespus de recunoscători celor care au contribuit la desfășurarea activităților noastre în anul 2016.

Rapoarte de activitate: