Apel de propuneri pentru proiecte (Lituania)

1077

Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova solicită să prezinte în 2017 concepte și aplicații pentru implementarea proiectelor Programului de Cooperare pentru Dezvoltare și Promovare a Democrației în Moldova.

Ambasada solicită depunerea DE APLICĂRI pentru implementarea următoarelor concepte de proiect în Moldova:

  1. Îmbunătățirea mediului social al copiilor în instituțiile de învățământ din Moldova.
  2. Promovarea cooperării dintre comunitatea academică din Lituania și Moldova.
  3. Sprijin pentru Moldova în domeniul siguranței și controlului produselor alimentare.
  4. Sprijin pentru Moldova în domeniul adaptării la schimbările climatice și al atenuării acestora.

Ambasada solicită prezentarea CONCEPTELOR pentru implementarea proiectelor de susținere a libertății și pluralismului mass-media în Republica Moldova.

Suma acordată pentru proiecte este de 40 de mii EUR. 

Conceptele și cererile depuse pentru proiecte Se conformează acordurilor strategice multilaterale și / sau bilaterale ale UE, ale Lituaniei și Republicii Moldova și (sau) strategiilor de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Persoanele juridice și persoanele fizice, organizații din Republica Lituania și Republica Moldova sunt invitate să depună cereri de proiecte semnate și scanate (Cerere de Proiect și Estimarea Proiectului) și (sau) concepte pentru proiecte (Concept de Proiect) în limbile lituaniană sau engleză împreună cu atașamentele necesare și, dacă este disponibil, suplimentare prin e-mail amb.md@urm.lt

O persoană, o organizație ar putea prezenta mai multe aplicații și / sau concepte.

Aplicațiile de proiect și / sau conceptele vor fi acceptate până la data de 4 mai 2017.

Informațiile privind prezentarea conceptelor și (sau) cererilor de proiecte, procedurile de selecție, punerea în aplicare, precum și orice alte informații legate de proiect sunt disponibile în documentul: Description of Procedure for the Implementation of Development Cooperation Activities and Provision of Humanitarian Aid by State and Municipal Institutions and Agencies

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați amb.md@urm.lt.

Sursă