Concurs: Fondul Canadian pentru Inițiative Locale

892

Fondul Canadian pentru Inițiative Locale (CFLI) în Republica Moldova sprijină proiecte mici și implementate de ONG-uri locale și alte organizații comunitare care abordează nevoile identificate ale comunităților locale.

Pentru a fi luate în considerare pentru sprijinul CFLI, propunerile de proiecte ar trebui să aibă un buget de aproximativ CAD 25 000 – CAD 40 000 dolari. 

Aplicațiile propuse trebuie să corespundă priorităților strategice ale fondurilor pentru Republica Moldova, care includ:

  • Promovarea drepturilor omului, guvernarea incluzivă și responsabilă, democrația, pluralismul și respectul pentru diversitate;
  • Sprijinirea creșterii economice incluzive și ecologice;
  • Promovarea păcii și a securității.

Va fi acordată prioritate proiectelor cu activități autonome care continuă după finalizarea finanțării CFLI, precum și proiectelor care prezintă rezultate concrete și tangibile.

Aplicarea:

Aplicațiile trebuie trimise prin e-mail la cflimoldova@gmail.com și trebuie să includă următoarele:

  • O pagină de început care conține numele organizației solicitante, titlul proiectului propus, locația proiectului propus, obiectivul / rezultatele cheie ale proiectului propus (în 1-2 fraze), prioritatea strategică a CFLI la care se propune proiectul, valoarea totală a bugetului propus;
  • O descriere amplă a proiectului prin completarea formularului atașat – urmați link-ul (Cerere de finanțare a proiectului de către Fondul Canada). Aplicațiile incomplete (adică aplicațiile care nu reușesc să abordeze complet toate punctele din formularul de cerere) nu vor fi luate în considerare. Propunerile de proiecte trebuie prezentate în engleză sau franceză. Modelul trebuie să fie complet și să fie însoțit de toate documentele solicitate.
  • Propunerea de buget ar trebui prezentată în dolari canadieni (CAD). Rețineți că organizațiile care vor fi selectate le vor fi solicitate bugetele mai detaliate ale proiectului în format excel și contabilizarea tuturor fondurilor cheltuite va trebui inclusă într-un raport final care va fi prezentat la finalizarea proiectului.

Termenul limită:

Termenul limită de depunere a cererilor este: 5 iunie 2017, 08.00 am. 

Durata proiectului:

Aproximativ: Proiectele trebuie să înceapă nu mai târziu de 15 iulie 2017 și să fie implementate până la 15 Februarie 2018.

Cine este eligibil să aplice?

Fondul pentru Inițiative Locale din Canada este destinat să consolideze și să finanțeze activitățile de dezvoltare ale organizațiilor neguvernamentale sau ale altor tipuri de grupuri comunitare cu sediul în Republica Moldova. Nu se oferă asistență persoanelor fizice și întreprinderilor private.

Beneficiarii eligibili:

  • Organizații non-guvernamentale locale, comunitare și non-profit;
  • Instituții academice locale care lucrează la proiecte locale;
  • Instituții, organizații și agenții internaționale, interguvernamentale, multilaterale și regionale care activează în domeniul activităților de dezvoltare locală;
  • Organizații canadiene non-guvernamentale și non-profit care lucrează la activități de dezvoltare locală.

Majoritatea fondurilor CFLI trebuie să fie direcționate spre organizațiile locale ale societății civile (inclusiv organizațiile neguvernamentale) și alte instituții care lucrează la nivel local. Alte entități, cum ar fi organizațiile internaționale, interguvernamentale, multilaterale și regionale, pot fi eligibile pentru o contribuție, cu condiția ca aceștia să colaboreze cu partenerii locali și cu proiecte locale care sunt în concordanță cu obiectivele CFLI!!

SURSĂ