Programul Transnaţional „Dunărea” 2014-2020. Concurs deschis

747

A fost lansat un nou apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 va finanța proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Aria de cooperare – 14 state:

Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Excepții:

Instituțiile Germane și Ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt eligibile dacă:

Au competente în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile);
Îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
Implementează activitățile care sunt in beneficiul ariei programului.

Acest concurs este deschis pentru următoarele Axe prioritare:

 • 1.2 Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri
 • 2.1 Sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de inundații (Restricționat)
 • 2.2 Utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale
 • 2.3 Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice
 • 2.4 Îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență
 • 3.1 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane (Restricționat. Se referă doar la zonele rurale) 
 • 3.2 Îmbunătățirea securității și eficienței energetice

Beneficiari eligibili:

 • Autorități locale/ regionale/ naționale
 • Organisme de drept public
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)
 • Organizații internaționale
 • Organisme private, inclusiv IMM-uri

Parteneriat

 • minim 3 parteneri
 • nu există număr maxim de parteneri, dar trebuie să se țină cont de faptul că Partenerul Lider trebuie să fie dintr-un stat membru UE

Propunerile de proiecte vor fi remise electronic pînă la data de 6 iunie 2017 (orele 15:00, ora Europei Centrale). Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina web a Programului http://www.interreg-danube.eu/calls și  http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/05/cb8c073eadf2dbb1176f682ea47b03aad832c71b.pdf