A treia întâlnire de lucru în cadrul abordării SARD LEADER în Gagauzia și Taraclia

251

În cadrul procesului de implementare abordării LEADER al Programului „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, a avut loc a treia întâlnire de lucru (16.05.2017) a membrilor echipei de implementare împreună cu Expertul Internațional SARD LEADER. Membrii echipei locale de implementare SARD LEADER, care facilitează procesul de crearea 8 Grupurilor de Acțiune Locală, în care sunt implicate 44 primării din Găgăuzia și Taraclia și raioane învecinate.

În cadrul întâlnirii a fost stabilită lista sarcinilor și planul detaliat pentru următoarea etapă de implementare a abordării LEADER, au fost discutate provocările procesului, au fost discutate riscurile și ideile pentru următoarea etapă, au fost prezentate rezultatele implementării etapei precedente, care s-a desfășurat în perioada 25 aprilie – 11 mai 2017Resursele locale imbold pentru dezvoltare.  

Pentru următoarea etapă de implementare a abordării LEADER este planificată desfășurarea în fiecare din cele 8 potențiale GAL-uri întâlnirilor de lucru cu activiști locali din trei sectoare: de afaceri, public și societatea civilă, care sunt potențialii membrii ai GAL cu scopul identificării misiunii, viziunii și denumirei Grupurilor de Acțiune Locală. De asemenea pentru următoarea etapă este planificată formalizarea și aprobarea Parteneriatului GAL.

Programul SARD este finanțat de către Uniunea Europeană. Unul din componentele Programului SARD este implementarea abordării LEADER în Gaguzia și Taraclia ca și inițiativă – pilot, care va fi extinsă și pentru alte zone rurale din celelalte regiuni a Republicii Moldova.