Start proiectelor „Fondului de Granturi Mici 2017“

1539

Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale / Solidarity Fund PL în Moldova a dat startul proiectelor selectate în cadrul „Fondului de Granturi Mici 2017“, ediția rurală și ediția urbană.
În acest sens, pe 30 mai 2017 peste 30 de reprezentanți a autorităților publice locale și societății civile au participat la ceremonia de semnare a contractelor de co-finanțare „FGM 2017“, care a fost oficiată de E.S. Ambasadorul Poloniei la Chișinău – Artur Michalski, șef a Direcției relații internaționale și atragerea investițiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor – Oxana Paierele și directorul Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale / Solidarity Fund PL în Moldova – Tomasz Horbowski.

Ceremonia a fost precedată de o sesiune de informare cu privire la condițiile de implementare a proiectelor „FGM 2017“ unde au fost discutate clauzele contractuale, regulamentele de implementare a proiectelor, monitorizarea, raportarea financiară și narativă, precum și comunicarea cu donatorul și vizibilitatea.

Proiectele „FGM 2017“ cuprind 19 localități, dintre care 4 municipii (Bălți, Cahul, Comrat, Ungheni) și 5 Consorții formate din 15 localități rurale (Avdarma – Chiriet-Lunga – Tvardița; Cărpineni – Negrea – Mingir; Copanca – Chițcani – Grădinița; Manta – Crihana Veche – Vadul lui Isac; Visoca – Rudi – Tătărăuca Veche).

Proiectele ediției urbane „FGM 2017“ se identifică prin:

Locație: mun. Bălți
Denumirea proiectului: Înființarea unei Platformei de socializare a tinerilor din Municipiul Bălți „Vocea tinerei generații”
Responsabili de implementarea proiectului: Primăria mun. Bălți / A.O. „ANIMA”
Suma co-finanțării FGM 2017: 210 000 MDL
Scurtă descriere: Proiectul abordează problema integrării, socializarii, reducerii gradului infracționalitații prin crearea unei platforme de socializare pentru tinerii din grupul de risc, familii defavorizate și nu doar, dintr-o zonă limitrofă a municipiului Bălți (zona cartierelor 5, 6, 8, „Pămînteni”), fapt ce va conduce la diminuarea delicvenței juvenile. Se planifică organizarea de ședințe interactive, traininguri, cursuri și lecții cu implicarea profesorilor, psihologi, ONG-uri, organizații etno-culturale, etc., cu participarea a circa 500 de tineri. La fel, proiect prevede organizarea unui exercițiu democratic în rîndul rezidenților zonei „Pămînteni”, care vor participa în cadrul unui concurs deschis al ideilor de proiecte, iar cea mai bună idee va fi finanțată.

**
Locație: mun. Cahul
Denumirea proiectului: „Revitalizarea Pieței Horelor, obiectiv turistic și de promovare a tradițiilor în zona de Sud a țării”
Responsabil de implementarea proiectului: Primăria mun. Cahul / A.O. „Pespectiva” / Școala de arte plastice din Cahul
Suma co-finanțării FGM 2017: 400 000 MDL
Scurtă descriere: Proiectul își propune revitalizarea unei zone turistice din centrul mun. Cahul „Piața Horelor” prin implicarea activă a rezidenților orașului la viața social-culturală. Proiectul prevede și renovarea infrastructurii pieței, care va fi amenajată în urma unui concurs deschis de idei la care vor putea participa rezidenții orașului, iar cea mai bună idee de proiect va fi finanțată.

**
Locație: mun. Comrat
Denumirea proiectului: „Crearea complexului multifuncțional pentru practicarea sportului și culturii fizice terapeutice pentru oameni de toate vîrstele”
Responsabil de implementarea proiectului: Primăria mun. Comrat / A.O. „Vesta”
Suma co-finanțării FGM 2017: 200 000 MDL
Scurtă descriere: Proiectul are drept obiectiv încurajarea participării active a societății civile în procesul de luare a deciziilor în spiritul democrației directe, la inițiative comune cu autoritățile publice locale care vizează modernizarea infrastructurii publice. Proiectul urmărește crearea condițiilor pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății a populației microraionului „DSU” din m. Comrat prin crearea complexului sportiv în aer liber pentru populația de toate vârstele. La fel, proiectul își propune un exercițiu democratic în rîndul elevilor LT N. Tretiacov, care vor participa în cadrul unui concurs deschis al ideilor de proiecte, iar cea mai bună idee va fi finanțată.

**
Locație: mun. Ungheni
Denumirea proiectului: „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”
Responsabil de implementarea proiectului: Primăria mun. Ungheni / A.O. „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/ Primăria municipiul Dorhoi, România
Suma co-finanțării FGM 2017: 397 364 MDL
Scurtă descriere: Proiectul are drept obiectiv creşterea nivelului de educaţie, socializare, cultură a locuitorilor din cartierele periferice Berești și Vasilica din mun. Ungheni. Proiectul prevede renovarea căminului cultural multifuncțional din sectorul Berești, idee formulată de către Grupul de Inițiativă Locală Berești în anul 2016 în cadrul unui exercițiu democratic de bugetare participativă. Proiectul planifică organizarea activităţilor socio-culturale/divertisment (Serată muzical- literară, 1 Concurs de poezie, muzică și dans, 1 Expoziţie de pictură) și activităţi socio-recreative (2 Competiții sportive la jocuri de masă/ 1 –șah, 1 – joc de dame); cît și realizarea unui schimb de bune practici privind diversificarea activităților socio-culturale la nivel comunitar în municipiul Dorohoi, România, cît și organizarea unui festival transfrontalier. Centrul cultural multifuncțional va găzdui 1 atelier de artizanat pentru promovarea portului popular și meșteșugurilor autohtone și 6 cluburi pe interese (Clubul de arte plastice, Clubul de artă dramatică, Clubul de dezbateri, public speaking, Clubul Seniorilor, Clubul de jocuri intelectuale și Clubul european).

Proiectele ediției rurale „FGM 2017“ se identifică prin:

Locație: Avdarma (Comrat) – Chiriet-Lunga (Ceadîr-Lunga) – Tvardița (Taraclia)
Denumirea proiectului: „O сoncepție inovatoare pentru păstrarea și promovarea patrimoniului găgăuzilor și bulgarilor din Republica Moldova”
Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii – primăria Avdarma, primăria Chiriet-Lunga, primăria Tvardița, A.O. „Pro-Europa”
Suma co-finanțării FGM 2017: 303 300 MDL
Scurtă descriere: Proiectul este orientat spre dezvoltarea atractivității turistice a zonei multuculturale și multinaționale a Găgăuziei și Taracliei prin adaptarea metodelor inovaționale, ce va permite dezvoltarea și extinderea serviciilor muzeului Avdarma; restaurarea și înzestrarea cu echipament a muzeului Tvardița; precum și crearea (renovarea și dotarea) unui atelier de artizanat în Chiriet-Lunga; precum și elaborarea unor materiale de promoționale (cărți de vizită) elaborate în urma unui exercițiu de identificare a valorilor locale și a obiectelor culturale și turistice a zonei Consorțiului, prin implicarea activă a rezidenților. Proiectul prevede și organizarea unui eveniment cultural multianual – Festivalul Turistic „Diversitatea creativității”.

**
Locație: Cărpineni – Negrea – Mingir (Hîncești);
Denumirea proiectului: „Dezvoltarea capacităților serviciului de prevenire a situațiilor excepționale la nivel intercomunitar prin modernizarea postului voluntar de pompieri din satul Cărpineni”
Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii – primăria Cărpineni, primăria Negrea, primăria Mingir, ACL „Lîngă Noi”
Suma co-finanțării FGM 2017: 387 500 MDL
Scurtă descriere: Proiectul are drept obiectiv dezvoltarea serviciului de prevenire a situațiilor excepționale la nivel intercomunitar prin modernizarea postului voluntar de pompieri din satul Cărpineni ce va duce la reducerea pierderilor umane și materiale în zona Consorțiului. În cadrul proiectului se planifică renovarea și echiparea postului voluntar de pompieri și informarea rezidenților zonei Consorțiului în vederea măsurilor de securitate antiincendiară.

**
Locație: Copanca (Căușeni) – Chițcani (regiunea Transnistreană) – Grădinița (Căușeni)
Denumirea proiectului: „Protecţia mediului ambiant –factor important în dezvoltarea comunitară”
Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii: primăria Copanca, primăria Chițcani, primăria Grădinița, Asociaţia părinţilor şi educatorilor din grădiniţa Copanca
Suma co-finanțării FGM 2017: 395 900 MDL
Scurtă descriere: Proiectul își propune îmbunătăţirea situaţiei ecologice în localităţile din lunca Nistrului (Copanca, Grădiniţa şi Chiţcani) amplasate în Zona RAMSAR „Nistru inferior”, prin dezvoltarea serviciului intercomunitar de colectare a deșeurilor. Proiectul planifică dotarea tehnică a întreprinderii municipale „Copanca Service” și organizarea unei campanii de informare în zona Consorțiului privind importanța atitudinii responsabile față de mediul ambiant, modalitatea de stocare a deșeurilor menajere solide, activitatea serviciului de salubrizare și importanța Zonei RAMSAR.

**
Locație: Manta – Crihana Veche – Vadul lui Isac (Cahul)
Denumirea proiectului: „Legenda IEI din Lunca Prutului”
Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii: primăria Manta – primăria Crihana Veche – primăria Vadul lui Isac, Grupul de Inţiativă Locală Manta
Suma co-finanțării FGM 2017: 382 800.00 MDL
Scurtă descriere: Proiectul își propune promovarea tradiției de cusut a IE-ei tradiţionale din Lunca Prutului și promovarea valorilor și patrimoniului local la nivel international. Proiectul va spori dezvoltarea abilităţilor de cusut, promovare, realizare a IEI tradiţionale din Lunca Prutului prin organizarea activităţilor de instruire în domeniul istorie, promovare, ornamente, cusutul IE-ei tradiţionale din zonă pentru locuitorii c. Manta, s. Crihana Veche și s. Vadul lui Isac. La fel, în cadrul proiectului vor fi create 2 Centre de dezvoltare social-economică a adulţilor în localităţile Manta și Vadul lui Isac (reparaţie, echipare, dotare și amenajarea in stil specific) precum și construcţia scenei în aer liber în s. Crihana Veche pentru desfăşurarea festivalului regional multianual „Tîrgul meșterilor populari din zona Prutului de Jos” cu expoziţie – vînzare a IE-lor, cămăşilor naţionale confecţionate, etc.

**
Locație: Visoca – Rudi – Tătărăuca Veche (Soroca)
Denumirea proiectului: „Dezvoltare locală prin modernizare socială”
Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii: primăria Visoca – primăria Rudi – primăria Tătărăuca Veche, A.O. „ProVisoca”
Suma co-finanțării FGM 2017: 313 600 MDL
Scurtă descriere: Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea social-economică a zonei Consorțiului prin crearea unei pieţi agroalimentare regionale în s. Visoca, destinate comercianţilor şi cumpărătorilor din 6 localităţi rurale din raioanele Soroca şi Donduşeni, precum și implicarea activă a cetățenilor, autorităților și agentilor economici și consolidarea parteneriatul APL – Sector privat – Societate civilă. Astfel, proiectul prevede instriuri, ateliere și dezbateri publice în domeniile:participare cetăţenească şi dezvoltare locală; Promovarea producţiei şi oportunităţi de dezvoltare a afacerilor, accesare de fonduri; Crearea şi dezvoltarea unei afaceri.

Proiectele „Fondului de Granturi Mici 2017“ au fost selectate în cadrul apelului de propuneri de proiecte „FGM ediția urbană“ și „FGM ediția rurală“ la care au participat 56 aplicanți.

„Fondul de Granturi Mici“ este un instrument de oferire a granturilor ce aparține Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale / Fundației „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid.
Ediția din 2017 a FGM are un buget total de 3.000.000 MDL.