Anunț: Căutăm stagiari!

  286

  Poziția: Asistent Contabil
  Organizație: Solidarity Fund PL in Moldova
  Tipul contractului: contract privind efectuarea stagiului de practica (partial plătit)
  Durata contractului: contractul cu durata determinată – 2 luni (26 iunie 2017 – 26 august 2017, negociabil)
  Limbi de lucru: româna, rusă, engleză
  Implicarea: 50% din normă deplină

  Scopul și obiectivele principale al poziției: Scopul principal al acestei poziții este de a oferi asistență Managerul Financiar în elaborarea și gestionarea documentelor contabile aferente activității realizate de către Solidarity Fund PL in Moldova.

  Obiectivele poziției:

  • Asistă Managerul Financiar în gestionarea activităților contabile prevăzute în cadrul poiectelor în derulare;
  • Contribuie la elaborarea, procesarea și tinerea evidenței documentației aferente activităților organizației;
  • Realizează sarcini contabile și de logistică în cadrul evenimentelor organizate și sarcini administrative (menținerea în ordine a documentelor contabile interne, crearea și menținerea diverselor baze de date, etc.);
  • Îndeplinește împreună cu Managerul Financiar rapoarte lunare pentru donatori în termenile stabilite;
  • Asistă Managerul Financiar la procurarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente, inclusiv a contractelor;
  • Alte responsabilități relevante la indicația Managerului Financiar.

  Sarcinile poziției:

  • completarea și arhivarea documentelor contabile;
  • menținerea bazelor de date;
  • gestionarea resurselor financiare pe tipuri de proiecte și de finanțator;
  • pregătirea documentelor necesare pentru diverse rapoarte;
  • căutarea ofertelor convenabile pentru procurarea de bunuri și servicii;
  • asigurarea livrării în timp util și eficient a rezultatelor activităților implementate care să conducă la realizarea obiectivelor Solidarity Fund PL in Moldova;
  • funcționarea în conformnitate cu regulamentului intern al Solidarity Fund PL in Moldova.

  Calificări:

  • Studii superioare în domeniul științelor economice, specialitatea contabilitate (finalizate sau în curs de finalizare)
  • Experiența de muncă în domeniul contabilității va constitui un avantaj;
  • Experiența de lucru cu softul contabil 1C – opțional;
  • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
  • Abilități de a lucra independent și în echipă;
  • Responsabilitate și punctualitate;
  • Experiență în utilizarea calculatorului (MS Word, Excel, etc);
  • Capacitatea de a vorbi și de a scri fluent în limba româna și de a lucra cu acte în limba rusă/engleză.

  Procedura de aplicare: persoanele interesate prezintă Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat;
  • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Asistent Contabil.

  Dosarul de Angajare trebuie de expediat prin e-mail la adresa alina.florea@centruinfo.org cu mențiunea „Asistent Contabil”.
  Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 19 iunie 2017, ora locală 09:00.

  Persoana de contact: Alina Florea, Manager Financiar, tel.: 061051115, e-mail: alina.florea@centruinfo.org