Anunț: Angajăm coordonator de proiecte/trainer

  474

  Poziția: Coordonator de proiecte/trainer
  Organizație: Solidarity Fund PL in Moldova
  Tipul contractului: contract individual de muncă
  Durata contractului: contractul pe durata determinată cu posibilitate de prelungire (iulie – august 2017)
  Limbi de lucru: româna, rusă, engleză
  Implicarea: normă deplină
  Scopul și obiectivele principale al poziției: Scopul principal al acestei poziții este de a asigura coordonarea unor activități, realizate de echipa Solidarity Fund PL in Moldova în domeniul dezvoltării locale.

  Obiectivele poziției:

  1. Mobilizarea comunitară în scopul dezvoltării locale;
  2. Identificare potențialului și consolidarea competențelor liderilor locali;
  3. Facilitarea procesului de creștere a autonomiei pentru dezvoltarea comunităților locale;
  4. Facilitarea procesului de creare și dezvoltare a parteneriatelor teritoriale și intercomunitare;
  5. Implementarea schemei de granturi pentru acordarea sprijinului financiar pentru proiecte de dezvoltare locală;
  6. Crearea unui cadru pentru cooperarea intercomunitară și intersectorială în domeniul dezvoltării locale conduse de comunitate.

  Sarcinile poziției:

  • coordonarea activităților în cadrul proiectelor finanțate de donatori externi;
  • organizarea evenimentelor;
  • pregătirea programului și materialelor pentru instruiri;
  • realizarea instruirilor;
  • asigurarea livrării în timp util și eficient a rezultatelor activităților implementate și a produselor care să conducă la realizarea obiectivelor Solidarity Fund PL in Moldova;
  • prezentarea rapoartelor narative privind progresele activităților coordonate și implementate și a altor documente privind activitatea desfășurată;
  • monitorizarea și evaluarea activităților coordonate și implementate, analiza riscurilor;
  • funcționarea în conformitate cu regulamentul intern al Solidarity Fund PL in Moldova.

  Calificări:

  • Studi superioare finalizate;
  • Experiență în implementarea și managementul proiectelor;
  • Experienta în dezvoltarea locală;
  • Experiență în efectuarea instruirilor din domeniul dezvoltării locale;
  • Experiența în utilizarea calculatorului (MS Word, Excel, etc.);
  • Limba româna și rusă – fluent;
  • Nivelul avansat de cunoaștere a limbii engleze.

  Calități personale:

  • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
  • Abilități de a lucra independent și în echipă;
  • Responsabilitate și punctualitate;
  • Abilități de a lucra sub presiunea timpului;
  • Persoana deschisă pentru experiențe noi;
  • Implicare și entuziazm.

  Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte

  Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat cu referințe;
  • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

  Dosarul de Angajare trebuie de expediat prin e-mail la adresa marina.albu@centruinfo.org cu mențiunea „Coordonator de proiecte/trainer”.

  Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le veți furniza vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul angajării. Aceste date nu vor fi dezvăluite niciunei entități fără acordul dumneavoastră prealabil.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 23 iunie 2017, ora locală 09:00.

  Persoana de contact: Marina Albu, Cordonator de proiecte, tel.: 060233312, e-mail: marina.albu@centruinfo.org