Ungheni – Dorohoi (România). Cooperarea dintre două orașe.

481

În perioada 18-21 iunie 2017 o delegație de la Primăria municipiului Ungheni s-a aflat într-o vizită de documentare în Municipiul Dorohoi, Județul Botoșani/România în cadrul Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” 

În cadrul vizitei de documentare, echipa de implementare și experții au făcut schimb de bune practici privind implementarea proiectelor de regenerare şi dezvoltare urbană durabilă realizate în municipiul Dorohoi prin politici şi programe locale specifice. Mai bine de zece ani, Municipiul Dorohoi s-a confruntat cu problemele legate de degradarea spaţiului construit și nevoia de regenerare urbană, în special legată atât de reabilitarea patrimoniului cultural din cartierul istoric al orașului, cât și de îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în cartierele cu blocuri multietajate, reamenajarea şi înfrumuseţarea spaţiului public – pieţe, scuaruri, parcuri și modernizarea infrastructurii urbane – de la reţele de apă, gaz şi electricitate până la drumuri şi reţele de transport în comun.

Întâlnirile cu funcționarii Primăriei municipiului Dorohoi și responsabilii instituțiilor publice care prestează servicii socio-culturale (Biblioteca Municipală Dorohoi, Casa Municipală de Cultură, Clubul Copiilor și Elevilor Dorohoi, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dorohoi,Cinematograful Melodia) au pus în evidență diverse exemple de regenerare urbană cu participarea activă a autorităților publice locale și societății civile. Deosebit de impresionante au fost proiectele de regenerare urbană axate pe crearea spațiilor de locuit pentru familiile afectate de inundații în anul 2010 într-un cartier periferic al municipiului.

Ca urmare vizitei de documentare se va semna un acord de colaborare între Casa Municipală de Cultură, Clubul Copiilor și Elevilor din municipiul Dorohoi și Palatul de cultură din municipiul Ungheni, se vor stabili domeniile de colaborare între colectivele artistice avându-se ca scop participarea la diverse evenimente culturale, inclusiv Festivalul folcloric transfrontalier care va fi organizat în cadrul Proiectulului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”.

Mai multe detalii puteți citi aici.

Proiectul „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”
este implementat de Primăria mun. Ungheni în cooperare cu A.O. „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” și Primăria municipiul Dorhoi, România cofinanțat în cadrul FGM 2017.