Dezvoltarea orașelor din Republica Moldova prin proiectul de Revitalizare Urbană 2017-2019

971

Joi pe 6 iulie a avut loc ședința de lansare a proiectului „Sprijinirea administrației publice în Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și durabilă pentru anii 2017–2019”. Evenimentul se înscrie în agenda Misiunii Experților din Polonia în Moldova din perioada 4-6 Iulie 2017. Ședința a avut loc în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu participarea experților din Polonia, echipei ministerului, primarilor și specialiștilor din mai multe localități ale Moldovei.

„Cel mai mult vor beneficia în acest proiect primăriile cu statutul de municipiu.

Proiectul va derula în trei etape:

  1. Inițial vor fi create grupuri de lucru din care vor face parte reprezentanți ai municipiilor, ai agențiilor de dezvoltare regională, ai ministerului.
  2. Ulterior, aleșii locali și ceilalți specialiști vor fi instruiți și vor realiza și un schimb de experiență și bune practici în domeniul revitalizării urbane
  3. În etapa a treia vor elabora concepte de proiecte ce vor participa la un concurs și vor obține finanțare de la Guvernul Poloniei. Pentru prima etapă vor fi oferiți circa 200 mii euro”, a precizat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

De asemenea, ministrul a precizat că după modificările legislației, acest proiect este prima inițiativă în cadrul căreia municipiile beneficiază de suport pentru creștere și dezvoltare locală.

„Vom asigura suportul necesar autorităților din Moldova în vederea revitalizării urbane și dezvoltării orașelor, bazându-ne pe experiența Poloniei în domeniu. Acest proiect nu este întâmplător, dar este un rezultat al cooperării eficiente pe parcursul ultimilor șase ani dintre ministerele pe care le reprezentăm”, a subliniat Pawel Chorazy.

Joanna Bojko, Secretar I în cadrul Ambasadei Poloniei la Chișinău a vorbit despre activitățile ”Polish Aid” în Moldova. Acestea au la bază Legea privind cooperarea pentru dezvoltare din septembrie 2011, Programul multianual de cooperare pentru dezvoltare 2016-2020 și planuri anuale. În total, până acum, au fost realizate proiecte în sumă de aproape 6 milioane de zloți polonezi.
Przemyslaw Deewich, Ministerul Dezvoltării Economice al Poloniei a prezentat conceptul și etapele de implementare ale proiectului. Proiectul lansat urmărește crearea unui sistem eficient de sprijin pentru dezvoltarea urbană eficientă și reînnoirea orașelor, fiind denumit abreviat ”Revitalizarea municipiilor din Republica Moldova”.

Astfel, la nivel național și regional se va oferi asistență tehnică și consiliere din perspectiva politicilor publice pentru a dezvolta instrumente și mecanisme dedicate dezvoltării orașelor, precum și implementarea acestora. Iar, la nivel local prin consiliere și instruiri/ dezvoltarea capacităților se urmărește elaborarea programelor de revitalizare urbană și implementarea proiectelor. La prima etapă a proiectului vor fi revizuite și dezvoltate idei de politici, mecanisme orientate spre dezvoltarea urbană, astfel încât la a doua etapă să fie elaborate programe și proiecte de revitalizare a orașelor selectate.

În acest moment în proiect participă 13 localități: 10 municipii și 3 orașe. Se planifică selectarea a aprox. 10 proiecte de revitalizare a orașelor în cadrul concursului organizat la cea de a doua etapă a proiectului. Participanții la proiect vor beneficia de instruiri, vizite de studiu în Polonia și consiliere din partea experților polonezi pentru a elabora și implementa proiecte locale de revitalizare urbană. Proiectul se bazează pe o abordare participativă – implicarea tuturor părților interesate relevante. Rezultatul de bază al proiectului va fi un sistem operațional funcțional pentru o dezvoltare urbană dinamică și revitalizarea orașelor.

Proiectului este implementat prin Ministerul Dezvoltării Economice al Poloniei in colaborare cu Centrul de informare pentru autoritățile locale (CIAL – Solidarity Fund PL în Republica Moldova) si Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor in partenierat cu Agențiile de Dezvoltare Regională din RM; orașele din Moldova.

Serghei Munteanu, Șef al Direcției Arhitectură, Proiectări, Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a vorbit despre situația curentă din Moldova. În perioada 2000-2016, documentația de urbanism a fost actualizată pentru 61% din localitățile urbane din țară (32 din totalul de 52 localități urbane) și doar pentru 77 localități rurale din totalul de 1462.

Expertul din Polonia, Adrzej Brzozowy, a împărtășit experiența Poloniei în revitalizarea orașelor, proces care a început o dată cu aderarea Poloniei la Uniunea Europeană în anul 2004. În perioada 2004-2014 procesul de revitalizare s-a bazat pe diverse proiecte europene dar și din alte fonduri. Începând cu anul 2015, revitalizarea a fost inclusă ca un punct central în politica de dezvoltare regională și politica urbană.

Conform Legii poloneze, ”Revitalizarea este un proces de ieșire din starea de criză a zonelor degradate, administrat în mod cuprinzător, prin activități complexe în beneficiul comunității, spațiului și economiei locale, concentrate teritorial, administrate de toate părțile interesate pe baza programului municipal de revitalizare”. Pilonul de bază al procesului de revitalizare în Polonia sunt ”oamenii”, completat cu cadrul legal și de politici, mecanisme de finanțare și transfer de cunoștințe (proiecte-pilot, schimb de bune practici, instruiri etc.). Pe lângă alte beneficii pe care le are revitalizarea, avantajul de bază ar trebui să fie îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Drept caz de succes privind revitalizarea orașelor, a fost prezentat exemplul or. Starachowice din Polonia. Anna Nasternik-Kmiec, specialist responsabil de revitalizare urbană din cadrul primăriei or. Starachowice a menționat că procesul de revitalizare a început cu o analiză și cercetare detaliată a problemelor orașului. A fost realizată maparea necesităților și a potențialelor soluții pentru oraș, în baza părerilor cetățenilor.

Fiind un oraș degradat în urma problemelor majore economico-sociale și industriale, Starachowice a reușit să se revitalizeze prin implicarea tuturor partenerilor: cetățeni, autorități locale, antreprenori locali și cei din regiune, mass-media locală/regională, societate civilă. Acest proces a avut la bază 3 piloni: un program municipal de revitalizare (constituit din diagnosticul problemelor și necesităților prin participare socială; continuat cu proiecte locale de calitate); un management eficient al implementării procesului de revitalizare; și locuitorii orașului, care beneficiază de o calitate mai bună a vieții. În opinia Annei Nasternik-Kmiec, revitalizarea urbană reprezintă schimbarea socială.

Ședința s-a finalizat cu o sesiune de întrebări-răspunsuri. Reprezentanții autorităților locale din Moldova s-au arătat interesați în mod special de activitățile detaliate ale proiectului și sarcinile care le revin orașelor, precum și posibilitățile de a beneficia de suport financiar pentru implementarea proiectelor de revitalizare urbană.