CIAL/Solidarity Fund în Moldova angajează asistent de proiect

  474

  Poziția: Asistent de proiect
  Organizație: Solidarity Fund PL in Moldova
  Tipul contractului: contract individual de muncă
  Durata contractului: contractul pe durata determinată cu posibilitate de prelungire
  Limbi de lucru: română, rusă, engleză
  Implicarea: normă deplină

  Scopul poziției: suportul și asigurarea bunei organizări a proceselor și activităților din cadrul proiectelor Solidarity Fund PL in Moldova.

  Sarcini și responsabilități:
  – Oferirea suportului operațional pentru implementarea eficientă a proiectelor;
  – Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
  – Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;
  – Contribuirea la pregătirea rapoartelor prin colectarea de informații, pregătirea tabelelor;
  – Oferirea suportului logistic pentru buna desfășurare a activităților și evenimentelor din cadrul proiectelor;
  – Coordonarea activităților de birou;
  – Alte activități de logistică, management ogranizațional etc.

  Competențe și calificări necesare:
  – Studii superioare în științe administrative, științe ale comunicării sau alte domenii conexe;
  – Cel puțin 1 an de experiență de lucru într-o poziție similară;
  – Experiență în managementul documentelor și organizarea operațiunilor de birou;
  – Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea unor limbi de circulație internațională (în special engleza) va constitui un avantaj;
  – Abilități de lucru cu echipamentele de birou (calculator, xerox etc.);
  – Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.)
  – Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
  – Abilități de a lucra independent și în echipă;
  – Responsabilitate și punctualitate;
  – Persoană deschisă pentru experiențe noi;
  – Implicare și entuziazm;
  – Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea priorităților.

  Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail marina.albu@centruinfo.org, cu mențiunea ”Asistent de proiect”, următoarele documente:
  – CV-ul actualizat cu referințe;
  – O scrisoare de motivare (1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 27 iulie 2017, ora locală 09:00.

  Persoana de contact: Marina Albu, Cordonator de proiecte, tel.: 060233312, e-mail: marina.albu@centruinfo.org
  *Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.