Mystery Tour – SARD LEADER

352

În perioada 4-11 august 2017, a fost organizat un tur complex în 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din Moldova, în cadrul proiectului SARD LEADER. Echipa constituită din facilitatorii locali, experții naționali, trainerii, având ca invitat – expertul internațional Marta Marczis, au vizitat diverse localități din cadrul celor 8 GAL-uri, și anume: Ferapontievka, Tomai, Gaidar, Beșalma, Novoseolovka, Aluatu, Copceac, Cairaclia, Ceadîr Lunga, Svetloe, Cealic, Balabanu, Cazaclia, Corten, Besghioz, Valea Perjei, Tvardita, Chiriet-Lunga, Musaitu, Avdarma și Cotovscoe.

Echipa de lucru a avut o serie de ședințe de lucru cu reprezentanții autorităților locale, întruniri cu societatea civilă, fermieri locali, antreprenori, dar și cu cetățenii din satele celor 8 GAL-uri. Discuțiile s-au axat pe ideile de proiecte pe care le au grupurile de inițiativă în vederea dezvoltării locale în Republica Moldova. De asemenea, au avut loc un șir de vizite în teren pe diverse tematici (agricultură, antreprenoriat, apicultură etc.).

Ideile de proiecte ale grupurilor de inițiativă sunt multiple și interesante și au ca scop să dezvolte diverse sectoare ale vieții rurale din Moldova. Au fost discutate și prezentate proiecte începând de la, plantații mari de struguri și punct frigorific, ateliere de lăzi pentru ambalarea strugurilor, ferme de capre, până la modernizarea atelierului de confecții, servicii de alimentație publică, producător de peleți (biocombustibil), dar și multe alte idei unice care contribuie la dezvoltarea rurală din Moldova.

Solidarity Fund PL și întreaga echipă SARD LEADER aduce sincere mulțumiri tuturor persoanelor implicate în procesul de implementare a proiectului și în special în buna organizare și desfășurare a turului ”Mystery Tour”, august 2017: expertului internațional – Marta Marczis,  facilitatorii locali, experții proiectului, primăriile satelor și orașelor, instituțiile publice, antreprenorii locali, reprezentanții societății civile locale, cetățenii din cele 8 GAL-uri.