Planuri Strategice de Acțiune ale Grupurilor de Acțiune Locale (GAL 3: Ceșmeaua Sudului)

559

La 7 septembrie 2017 a avut loc a 6-a ședință de lucru a Grupului Local de Inițiativă – GAL 3: Ceșmeaua Sudului, în cadrul primării s. Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul. La ședință au participat 20 de persoane din cele trei localități din cadrul GAL 3: s. Etulia, s. Cișmichioi și s. Alexandru Ioan Cuza.

Ședința s-a focusat pe elaborarea și discutarea Planului Strategic de Acțiune al GAL 3: Ceșmeaua Sudului, inclusiv analiza SWOT, analiza resurselor locale dar și a posibelelor riscuri. Participanții au lucrat în echipe și au discutat principiile de dezvoltare locală și idei de micro-proiecte locale. În total, au fost elaborate și puse în discuție 67 de idei de proiecte (viziunea, obiectivele dar și sarcinile din cadrul micro-proiectelor). Din totalul de 67 idei de proiecte, 10 sunt proiecte soft, care se referă la dezvoltarea capitalului uman din regiune, organizarea de instruiri, dar au fost prezentate și un șir de idei privind extinderea afacerilor, organizarea afacerilor mici, activități de organizare a noilor servicii la nivel local/regional etc.

În această perioadă au loc ședințe de lucru ale tuturor Grupurilor Locale de Acțiune din cadrul proiectului SARD-LEADER, la care echipele elaborează și discută idei de proiecte de dezvoltare locală.

Mai multe informații despre SARD-LEADER, puteți accesa aici.