GAL 1: ECOBugeac, ședința din 13 septembrie 2017

281

Membrii Grupului de Acțiune Locală 1: “ECOБуджак” (ECOBugeac) au participat, pe 13 septembrie 2017, la a 6-a ședință de lucru, care a avut loc în s. Avdarma.

La întrunire au fost prezenți locuitori din localitățile: Avdarma; Chiriet-Lunga; Joltai; Beșchioz; Tvardița; Valea Perjei. Pe lângă participanții care au inițiat procesul de implementare a abordării LEADER în această regiune/GAL, la ședință au venit și noi membri (reprezentanți ai sectorului cultural și ai societății civile).

În baza unei analize ample a situației din regiune și a potențialului de dezvoltare, participanții au pus în discuție și au planificat un șir de acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea micului business din regiune, îmbunătățirea dialogului dintre diverși parteneri locali (societatea civilă, autoritățile publice etc.).