Atelier de instruire pentru meșterii populari din Vadul lui Isac, Cahul

651

Pe 21 septembrie 2107, la Vadul lui Isac a avut loc al 3-lea atelier de instruire –„IA tradiţională din Lunca Prutului” – promovare şi metode de vînzări.

Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea capacităților meşterilor populari din Lunca Prutului privind promovarea produsului și învățarea metodelor de vînzare. În special, au fost vizate subiecte privind marketingul, mix de marketing și componentele sale, politica de produs, politica de preț, politica de distribuție, precum și politica de promovare. Totodată, atelierul a avut și o componentă practică, unde participanții au aplicat cunoștințele noi în grupuri de lucru și individual.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Legenda IEI din Lunca Prutului”, implimentat de Consorțiul de autorități publice locale – Manta, Crihana Veche şi Vadul lui Isac, co-finanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al „Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.