Abordarea LEADER – subiect tot mai popular în Regiunea Centru

  207

  Pe 13 noiembrie 2017, la Ungheni s-a desfășurat Forumul Regional, ediţia VII, cu genericul “Regiunea de Dezvoltare Centru- soluţii inovative şi oportunităţi pentru afaceri”, organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Consiliul raional Ungheni, în colaborare cu Primăria municipiului Ungheni, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, filiala Ungheni, Administraţia Zonei Economice Libere „Ungheni-Business”.
  Evenimentul la care au participat reprezentanții autorităților publice locale, regionale și centrale, sectorul asociativ și privat, precum și experți din străinătate, au fost antrenați în dialoguri pe subiecte privind dezvoltarea parteneriatelor economice în Regiunea Centru, oportunităţi de promovare şi atragere a investiţiilor și soluţii inovative pentru dezvoltare rurală durabilă – Programul LEADER.
  În cadrul atelierului privind soluțiile inovative pentru dezvoltare rurală durabilă a fost discutată în detalii abordarea LEADER, care a fost implementată cu succes în Uniunea Europeană începînd cu anul 1991 prin intermediul programului LEADER. Unul dintre experții cheie în dezvoltarea rurală durabilă, dl Panagiotis Patras, a prezentat celor peste 30 de participanți la atelier despre originile, termenii și avantajele abordării și a programului LEADER.
  Despre experiența implementării metodologiei și programului LEADER în România a prezentat liderul GAL-ului „Colinele Iașilor”, dl Iulian Bașu, ce implementează cu succes proiecte rurale pentru a doua perioadă consecutivă.
  Și Republica Moldova pilotează această abordare în unele zone, reprezentanții unor proiectele de pilotare, prezenți la eveniment precum SARD-LEADER Găgăuzia și Taraclia care a fost reprezentat de dna Stela Alexei și GAL „Lunca Prutului de Jos (Cahul)” a fost reprezentat de dna Eugenia Negru-Stoica, au relatat despre experiența proprie în implementarea acestei abordări, și au încurajat localitățile rurale să se asocieze pentru formarea Grupurilor de Acțiune Locală.