Piața agricolă din Visoca a fost reamenajată

315

La 19 noiembrie 2017 în Visoca, raionul Soroca a fost inaugurată piața agricolă după reamenajare. Pe teritoriul pieței a fost construită o hală de tip închis pentru comercializarea produselor alimentare, cât și au fost construite tarabe, astfel produsele vândute în piață nu vor mai fi expuse la extremitățile timpului de afară, iar entitățile economice, cât și cumpărătorii vor beneficia de condiții mai bune de piață.
Piața urmează să devină un centru rural de comerț pentru zona localităților Visoca, Rudi, Tătărăuca Veche, astfel încât producătorii dar și cumpărătorii satelor învecinate să aibă acces la piață.
Amenajarea pieței agricole din localitatea Visoca, a avut loc în cadrul proiectului „Dezvoltare locală prin modernizare socială”, implementat de consorțiul autorităților publice locale Visoca – Rudi – Tătărăuca Veche.
Acest proiect este co-finanțat de Fundația „Solidarity Fund PL” în Moldova, în cadrul programului de asistență a Poloniei – Posih Aid.