Solidarity Fund angajează coordonator de program ”Fondul Granturilor Mici”

  1160

  Poziție: Coordonator de program
  Organizație: Solidarity Fund PL in Moldova
  Tipul contractului: contract individual de muncă
  Durata contractului: contract pe durata determinată cu posibilitate de prelungire
  Limbi de lucru: română, rusă, engleză
  Implicare: normă deplină
  Scopul principal al poziției este de a asigura coordonarea eficientă a tuturor activităților programului „Fondul Granturilor Mici” (FGM) axat pe dezvoltarea locală (rurală și urbană).

  Obiectivele poziției:

  1. Asigurarea comunicării eficiente cu beneficiarii locali.
  2. Pregătirea documentației de program și implementarea planurilor de activitate în cadrul programului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectelor.
  3. Coordonarea eficientă a proiectelor implementate la nivel local în cadrul programului.
  4. Activități de monitorizare și evaluare.

  Sarcinile coordonatorului de program „Fondul Granturilor Mici”:

  • Elaborează documentația de program în perioada de precontractare (apeluri de propuneri de proiecte).
  • Asigură buna desfășurare a apelurilor de propuneri de proiecte, consultă aplicanții, înregistrează și stochează propunerile de proiecte.
  • Asigură buna desfășurare a activităților de evaluare formală și de conținut a proiectelor, asigurând inclusiv secretariatul Comitetului de Selectare a proiectelor.
  • Negociază și asigură îmbunătățirea proiectelor în conformitate cu recomandările Comisiei de Selectare.
  • Organizează activități de informare și dezvoltare de capacități destinate beneficiarilor proiectelor selectate de Comisia de Selectare.
  • Elaborează documentația contractuală a programului.
  • Asistă și monitorizează beneficiarii programului pentru asigurarea conformității activităților de achiziții publice, activităților de construcții, renovare și amenajare, precum și asigurarea protecției mediului în cadrul activităților de demolare, stocare și gestionare a deșeurilor industriale, în conformitate cu regulamentele de implementare a proiectelor FGM.
  • Elaborează calendarul activităților programului și monitorizează implementarea acestuia.
  • Asigură comunicarea eficientă cu beneficiarii la nivel local.
  • Monitorizează progresul atins față de obiectivele proiectelor din cadrul programului ”FGM”.
  • Previne riscurile și atenuarea acestora în procesul de implementare a programului.
  • Coordoneză activitățile de comunicare și promovare a programului. Asigură vizibilitatea donator/ului/lor în cadrul proiectelor FGM.
  • Informează conducerea Solidarity Fund PL in Moldova privind lucrările realizate.
  • Elaborează rapoarte anuale ale programului.
  • Stabilește viziuni privind domeniul dezvoltării locale ca direcție de activitate a Solidarity Fund PL in Moldova.

  Calificări:

  • Studii superioare (științe economice; științe administrative; business și administrare; alte domenii conexe).
  • Experiență în implementarea și managementul proiectelor/programelor.
  • Experiență în activitățile de dezvoltare locală.
  • Abilități de utilizare a calculatorului (MS Office, internet etc.).
  • Limba română și rusă – fluent.
  • Nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională va constitui un avantaj.

   Calități personale:

  • Capacitate de concentrare, analiză și sinteză.
  • Abilități de negociere.
  • Capacitate de previziune a evenimentelor.
  • Abilități de comunicare interpersonală.
  • Abilități de prezentare și discurs public.
  • Capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte.
  • Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză.
  • Capacitate de decizie și asumarea responsabilității.
  • Competențe de a lucra în echipă și individual.
  • Atitudine pozitivă.
  • Implicare și entuziazm.
  • Spirit creativ și inovativ.

  Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite în format electronic, la adresa de e-mail  anastasia.stefanita@centruinfo.org cu mențiunea „Coordonator de program”, următoarele documente:

  –  CV-ul actualizat, cu referințe;
  – O scrisoare de motivare (1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 12 decembrie 2017, ora locală 09:00.

  Persoana de contact: Anastasia Ștefanița, Cordonator de proiecte, tel.: 068232621, e-mail: anastasia.stefanita@centruinfo.org

  * Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.