Forumul de lansare a proiectului Acces pentru Succes

715

Pe data de 29 noiembrie 2017, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare durabilă comunitară”, organizat de Consorțiumul de implementare al proiectului – Reprezentanța Solidarity Fund Pl în Moldova, AO ”EcoContact”, AO ”Ecospectru” și AO ”Moștenitorii”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (80%) și de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului ”Ajutorul Poloniei” (20%).

La evenimentul de lansare au participat reprezentanții organizațiilor donatoare, ale Ambasadelor (Suediei, Marii Britanii și Germaniei) la Chișinău, PNUD Moldova și altor organizații internaționale, partenerii proiectului – membrii consorțiumului, reprezentanții organizațiilor și grupurilor de inițiativă locală selectate de pe ambele maluri ale râului Nistru și trainerii, care sunt implicați în proiect. Scopul principal al evenimentului a fost de a saluta reprezentanții comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru, care au fost selectați să participe în activitățile proiectului.

Tomasz Horbowski, Reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova a salutat și mulțumit celor prezenți pentru că au acceptat invitația de a participa la eveniment și în special pentru interesul manifestat față de proiect.

Cu un cuvânt de salut a venit domnul Marco Gemmer, Șeful adjunct al Secției Operațiuni a Delegației Uniunii Europene la Chișinău, și doamna Joanna Bojko, Ambasada Republicii Polone la Chișinău, care au menționat importanța proiectului atât pentru dezvoltarea locală, cât și activizarea comunităților și necesitatea susținerii inițiativelor locale.

Marina Albu, Reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova și Ivan Ignatiev, AO ”Ecospectru”, au vorbit despre valorile, așteptările, principiile de cooperare din cadrul proiectului. Ecaterina Melnicenco, AO ”EcoContact” a prezentat cum a avut loc procesul de selectare și rezultatul selecției.

Participanții au avut posibilitatea să se cunoască și să obțină informații privind abordarea ABCD pentru dezvoltarea comunității, care va fi aplicată în cadrul proiectului. Principalele aspecte ale abordării au fost prezentate de traineri internaționali – Anna Miodyńska și Zbigniew Mieruński.

În cadrul sesiunii interactive, participanții au lucrat în grupuri, având posibilitatea să se prezinte pe sine, organizația sa și așteptările față de proiect, fapt ce a permis realizarea unui schimb de opinii în vederea unei colaborări și viitoarelor inițiative comune, care vor stabili o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor.