Primul ciclu de instruiri, proiectul A2S

342

În perioada 11 – 16 decembrie 2017, la Chișinău, s-au desfășurat trainingurile primului ciclu de instruire, câte 3 zile fiecare, pentru celelalte două grupuri de participanți, din cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare durabilă comunitară”.

La ambele traininguri au participat câte 30 de reprezentanți din 29 de comunități de pe ambele maluri ale râului Nistru, care au avut posibilitatea să stabilească  principiile de cooperare, să facă cunoștință cu metoda ABCD, care presupune dezvoltarea comunității în baza resurselor și va fi aplicată în cadrul proiectului. De asemenea, în baza exercițiilor propuse de traineri, participanții au reușit să definească ”visele lor” referitor la dezvoltarea comunității, în ce direcție doresc să o dezvolte, să identifice resursele și potențialul local, instrumentele și domeniile pentru dezvoltarea locală și care sunt obiectivele strategice și operaționale.

Formatorii trainingului sunt experții internaționali în dezvoltare locală, din Polonia – Anna Miodyńska și Zbigniew Mieruński.

Participanții au lucrat în grupuri, având posibilitatea să împărtășească experiența sa în dezvoltarea locală și au formulat unele idei pentru viitoarele inițiative comune de colaborare. Participanții au discutat despre importanța gândirii și planificării strategice, au învățat să formuleze scopul și obiectivele unei acțiuni, care stau la baza strategiei, precum și metodele eficiente de implementare a acestora.

Trainerii au propus sesiuni opționale pentru doritori, la finele primei și celei de-a doua zi de lucru, care au presupus discuții non-formale cu trainerii și vizionarea filmelor de scurt metraj cu comentarii asupra activității comunităților mici din Polonia.

La sfârșitul trainingului participanții au primit temă pentru acasă, care presupune pregătirea raportului despre comunitatea locală din care fac parte, ce include o hartă a resurselor și necesităților și prezentarea acesteia coordonatorilor proiectului și formatorilor până la 31 ianuarie 2018, fiind etapa pregătitoare pentru trainingurile celui de-al doilea ciclu de instruire, care vor avea loc în luna februarie 2018. În procesul de elaborare a raportului despre comunitate, participanții vor fi ghidați de echipa de experți, care urmează a fi selectată de către Consorțiul de implementare a proiectului și vor oferi suport organizațiilor/GILC-urilor în identificarea priorităților, resurselor și posibilităților de dezvoltare a comunităților.

Proiectul Acces pentru Succes este implementat de Consorțiul care cuprinde Reprezentanța Solidarity Fund Pl în Moldova, AO ”EcoContact”, AO ”Ecospectru” și AO ”Moștenitorii”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (80%) și de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului ”Ajutorul Poloniei” (20%).

Galeria foto, training 11-13 decembrie 2017:

Galeria foto, training 14-16 decembrie 2017: