Seminar de instruire pentru reprezentanții a 8 GAL-uri în cadrul Programului SARD LEADER

313

La 21 februarie 2018 va avea loc ”Seminarul în cadrul Programului SARD LEADER Dezvoltarea Capacităților privind Selecția proiectelor pentru Grupurile de Acțiune Locală”. Evenimentul va fi organizat în satul Congaz, în incinta restaurantului ”Favorit” de la 9.30 până la 15.00.

Seminarul de instruire este destinat reprezentanților celor 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), create în cadrul Programului SARD LEADER.

Pentru a se conforma principiului de dezvoltare integrată, GAL-urile și-au elaborat și aprobat Planul lor Strategic de acțiuni, incluzând acțiuni economice, sociale, culturale și de mediu. De fiecare GAL au fost identificate 50-100 de  acțiuni și proiecte de dezvoltare locală, cu scopul de a răspunde provocărilor locale și de a întruni obiectivele strategice.

Principiul managementului este implementat prin crearea Echipelor de Management a GAL bazat pe îmbunătățirea continuă a capacităților de gestionare a dezvoltării locale. Iar, întrunirea din 21 februarie 2018 reprezintă ședința nr. 4 cu managementul GAL – SARD LEADER.

Recent, la începutul lunii februarie, fiecare din cele 8 GAL-uri au lansat Concursul propunerilor de proiect pentru proiecte de dezvoltare la nivel local, parte a programului LEADER „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia (SARD)”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Scopul principal al acestui concurs este de a susține inițiativele de dezvoltare rurală la nivel local, implementate de liderii locali pe teritoriul GAL sub forma unei contribuții financiare pentru implementarea primelor proiecte locale din cadrul Planului Strategic de acțiuni aprobat de fiecare GAL.

În contextul acestui concurs de propuneri de proiecte, la seminarul din 21 februarie vor fi discutate aspectele ce țin de întregul proces începând de la înregistrarea propunerilor de proiecte, administrarea și evaluarea formală până la procedura de contractare. De asemenea, vor fi organizate activități și exerciții în grupuri privind comunicarea și luarea deciziilor în cadrul GAL-urilor.

Menționăm că în cadrul Programului SARD LEADER au fost create următoarele 8 GAL-uri în zonele rurale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia:

GAL „ECO Bugeac” cuprinde 6 localități: Joltai, Chiriet-Lunga, Avdarma și Besghioz (UTA Găgăuzia), satul Valea Perjei și orașul Tvardița (raionul Taraclia) – în total cu o populație de aprox. 20 700 de locuitori.
GAL „Gagauz Koraflari” cuprinde teritoriul a 6 localități: Ferapontievca, Tomai, Gaidar, Beșalma, Chirsovo, Baurci (UTA Găgăuzia) – în total cu o populație de aprox. 20 000 de locuitori.
GAL „Cișmeaua Sudului” cuprinde teritoriul a 3 localități: satul Cișmichioi, comuna Etulia (UTA Găgăuzia) și satul Alexandru Ioan Cuza (din raionul Cahul) – în total cu o populație de aprox. 10.600 de locuitori.
GAL „ECO DÜZ Ialpugel” cuprinde teritoriul a 5 localități: satele Congaz și Cotovscoe (UTA Găgăuzia), satul Borceag și comuna Chioselia Mare (raionul Cahul) și comuna Cîietu (raionul Cantemir) – în total cu o populație de aprox. 16.900 de locuitori.
GAL „Perla Sudului” cuprinde teritoriul a 9 localități: Vinogradovca, Budăi, Salcia, Musaitu, Albota de Sus și Albota de Jos (raionul Taraclia), Burlăceni și Moscovei ( raionul Cahul) și Carbalia (UTA Găgăuzia) – în total cu o populație de aprox. 13.500 de locuitori.
GAL „Bugeac Kilim” cuprinde teritoriul a 5 localități: comuna Cealîc, satele: Corten, Balabanu (raionul Taraclia), comuna Svetlîi și sat Cazaclia (UTA Găgăuzia) – în total cu o populație de aprox. 12.900 de locuitori.
GAL „Steaua Bugeac” cuprinde teritoriul a 6 localităţi: satele Desghingea, Bugeac, Cioc-Maidan și comuna Congazcicul de Sus (UTA Găgăuzia) cu o populație de aprox. 19.900 de locuitori.
GAL „Dolina Rodnicov” cuprinde teritoriul a 4 localități: Aluatu, Cairaclia, Novosiolovca și Copceac (raionul Taraclia) – în total cu o populație totală de 12.949 de locuitori.