Concurs de mini granturi pentru media locală și regională – cu implicarea tinerilor

744

IREX Europa în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri lansează un concurs de mini granturi pentru instituțiile de presă locale din R. Moldova, în cadrul programului „Încurajarea tinerilor pentru a deveni cetățeni activi”. La concurs sunt invitate să participe organizațiile ce pot demonstra capacitatea de a realiza minimum cinci materiale de presă în colaborare cu tinerii și/sau persoanele active din comunitate.

Scopul programului este de a încuraja colaborarea dintre mass media locale și tineri, în ideea sporirii cantității și calității producției locale, precum și a diversificării conținutului din grila de programe. Acest lucru va spori încrederea și interesul din partea publicului, întrucât vor fi reflectate evenimentele de interes local, care-l afectează în mod direct.

Comisia de evaluare va selecta cinci instituții (propuneri), pentru care este rezervat un buget total de 17,500 Euro. Bugetul alocat fiecărei propuneri/inițiative va varia între 2,500 și 5,000 EUR.

Activități eligibile în cadrul acestui concurs:

 • Emisiuni la teme naționale/sau internaționale de interes local, realizate în colaborare cu experții locali/regionali, activiști, autorități și/sau tineri.
 • Reportaje video/radio la teme interesante locale/naționale sau despre personalități, realizate în colaborare cu experții locali, activiști, autorități și/sau tineri.
 • Scurte documentare despre fenomenele ce afectează localitățile, realizate în colaborare cu experții locali, activiști, autorități și/sau tineri
 • Articole la teme locale, cu implicarea experților locali, activiștilor, autorităților și/sau tinerilor.

NOTA: Toate materialele video/radio urmează să fie însoțite de un plan detaliat de difuzare.

Criterii de eligibilitate:

 • Participanții la concurs trebuie să fie entități juridice, care reprezintă televiziunea, radioul, ziarul sau portalul media local.
 • Formularul trebuie să prezinte dovada colaborării între mass media locală, experții locali, activiști, tineri și autorități. Formularul poate fi depus doar de instituția de presă.
 • Doar formularele care descriu (prezintă dovada) colaborarea dintre mass media, tineri, autorități și alți membri activi ai comunităților (ONG-uri, grupuri de inițiativă, instituții publice) vor avea prioritate.
 • Fiecare participant trebuie să propună realizarea și difuzarea a cinci produse media.

Criterii de selecție:

 • Portofoliul participanților trebuie să conțină știri și informații locale
 • Solicitanții trebuie să demonstreze o organizare internă și o gestiune financiară a granturilor eficientă. De asemenea, ei vor prezenta dovada raportării în mod fiabil şi transparent a granturilor și donațiilor.
 • Abilitatea de a cuprinde/acoperi audiența în plan local/regional și/sau comunitățile vulnerabile la discriminare.
 • Claritatea și coerența propunerii de proiect.
 • Conceptul arată/demonstrează că solicitantul înțelege scopurile proiectului și are abilități tehnice suficiente și experiență ca să implementeze toate activitățile.
 • Activitățile de follow-up stabilite după terminarea grantului: continuarea colaborării cu actorii locali interesați, alte solicitări de fonduri de la diverși donatori  vor constitui un avantaj.
 • Impactul general al proiectului.

Puteți expedia o propunere de proiect cu o perioadă de implementare ce variază între 3 și 6 luni (perioada 1 aprilie – 30 septembrie, 2018), cu un buget ce variază între 2500 și 5000 EUR.

Din cauza bugetului limitat, selecția celor mai bune proiecte se va face pe bază de competitivitate și doar cele mai bune idei/inițiative vor fi susținute financiar.

Formularul de participare poate fi solicitat la adresa de email: dgalai@irexeurope.eu.

Data-limită pentru transmiterea propunerilor de proiect este 4 martie, 2018 (ora 24:00).

Transmiteți formularul completat la adresa dgalai@irexeurope.eu. Daca aveți întrebări o puteți contacta pe Daniela Galai la nr. 060464641

Acest concurs este parte a proiectului „Încurajarea tinerilor UE LOGOpentru a deveni cetățeni activi”, implementat de IREX Europe și Centrul Media pentru tineri. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană.

Anunț preluat de pe www.civic.md