Traininguri A2S: 87 de reprezentanți din 42 de comunități de pe ambele maluri ale r. Nistru

186

În perioada 12 – 21 februarie 2018, la Chișinău, în incinta Centrului European de Educație FIDES, s-a desfășurat cel de-al II-lea training al ciclului de instruire, pentru 3 grupe de participanți, câte 3 zile fiecare. Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare durabilă comunitară”, implementat de Consorțiul constituit din: Reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova, AO ”EcoContact”, AO ”Ecospectru” și AO ”Moștenitorii”.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (80%) și de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului ”Ajutorul Poloniei” (20%).

La cel de-al doilea training au participat 87 de reprezentanți din 42 de comunități de pe ambele maluri ale râului Nistru, care au avut posibilitatea să cunoască principiile de stabilire, dezvoltare și management a parteneriatelor locale. Formatorii trainingului sunt experții internaționali în dezvoltare locală, din Polonia – Anna Miodyńska și Zbigniew Mieruński.

Pentru început, participanții au prezentat rezultatele lucrului în comunități, cum s-a desfășurat procesul de elaborare a raportulului asupra comunității locale și au împărtășit cele mai importante concluzii și recomandări. În cadrul întâlnirii non-formale, care s-a desfășurat în prima zi de training, participanții au comunicat despre activitățile interesante ale organizațiilor/GILC-urilor sale.
Participanții au cunoscut diverse forme și tipuri de parteneriate, principalele etape de stabilire și colaborare, precum și abilitățile necesare pentru lucrul în parteneriat.
În cadrul sesiunilor de lucru, participanții au avut diverse sarcini, au avut posibilitatea să conducă o întâlnire cu partenerii, să urmărească  procesul de dezvoltare în grupul de parteneri și să folosească instrumente utile în managementul parteneriatului, pentru a înțelege ce înseamnă un parteneriat local, procesul de lucru și care este rolul actorilor locali.

La sfârșitul trainingului organizatorii au definit tema pentru acasă, care urmează a fi realizată până la 10 martie. Participanții urmează să organizeze cel puțin o întâlnire a potențialilor parteneri locali, în comunitatea sa, la care pot invita expertul local responsabil de procesul de dezvoltare a comunităților și reprezentanții Consorțiului de implementare a proiectului Acces pentru succes. În cadrul acestei întâlniri, fiecare organizație/GILC urmează să stabilească scopul parteneriatului lor, să discute idei de proiecte pentru atingerea scopului și să decidă care tip de document strategic doresc să elaboreze, în baza abordărilor prezentate:
plan de dezvoltare a comunității (sat, oraș, cartier)/ planul strategic de dezvoltare socio-economică;
plan tematic/ strategia de dezvoltare a unui domeniu la nivel local;
planul de dezvoltare a parteneriatului local/ planul de dezvoltare și acțiuni a organizației/GILC în sfera lor de activitate.

Participanții urmează să pregătească o prezentare de 3 minute, despre întâlnirea partenerilor locali, cu principalele concluzii, în format liber, pentru cel de-al III-lea training al ciclului de instruire, care se va desfășura în perioada 12 – 21 martie 2018.