Ședința Comitetului de Evaluare – GAL Serpentina Nistrului

203

Astăzi, la Varnița, a avut loc ședința Comitetului de Evaluare a GAL-ului ”Serpentina Nistrului” în cadrul Concursului de Granturi Mici (CGM). Acest concurs este organizat în cadrul proiectului ”Consolidarea societății civile și a dezvoltării democratice locale în mediul rural din Republica Moldova”, proiect susținut de Ambasada Marii Britanii prin intermediul Fondului de Sprijin Strategic care face parte din cadrul Programului Fondului Buna Guvernare. Proiectul este implementat în parteneriat cu  ”People in Need” – Misiunea din Moldova.

Din totalul de 7 membri ai Comitetului de Evaluare, la ședință au fost prezenți 5 membri, ceea ce a asigurat cvorumul necesar pentru a demara lucrările Comitetului.

La ședință au fost discutate Regulile generale de evaluare a propunerilor de proiecte depuse spre finanțare în cadrul CGM. A fost realizată evaluarea administrativă a propunerilor de proiecte depuse (în total 28 propuneri din toate 5 localități care intră în componența GAL-ului). De asemenea, a fost efectuată evaluarea intermediară a propunerilor de proiecte de către Comisia de Evaluare. Pentru evaluarea finală au fost selectate 19 idei de proiecte. Evaluarea finală, care presupune prezentarea fiecărei propuneri de proiect va avea loc la 2 martie, ora 13.00, în incinta Primăriei s. Varnița
Din cele 19 propuneri de proiecte, la etapa de evaluare finală, vor fi selectate cel puțin 5 idei/proiecte, conform Regulamentului aprobat de GAL-ul Serpentina Nistrului.

Facilitatorii discuției și a ședinței au fost: Veronica Ștefaniuc și Ana Cerneva.

Amintim că, termenul limită, pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul GAL-ului din raionul Anenii Noi și GAL-ului din raionul Strășeni, a fost 23 februarie 2018 (în fiecare GAL au fost recepționate 28 și respectiv 21 de propuneri de proiecte).
În această perioadă are loc evaluarea propunerilor de proiecte și selectarea proiectelor spre finanțare.