Apel deschis: ”Infrastructura socială și eficiență energetică”

770

Se anunță apel deschis al concursului de proiecte în cadrul Programului ”Infrastructura socială și eficiență energetică” finanțat de către KfW și implementat de către FISM pentru localități urbane și rurale.

Comunitățile eligibile:

  1. Comunități care nu au beneficiat anterior de surse financiare pentru lucrări de renovare din proiectul ”Infrastructura socilă și eficiență energetică” finanțat de către KfW. (Lista comunităților care au beneficiat anterior de finanțare va fi publicată pe site-ul FISM );
  2. Comunitățile/orașele care au o populație ce nu depășește cifra de 20 000 oameni, în conformitate cu datele recensămîntului din 2014.

Criteriile de eligibilitate:

1) Volumul investiției propuse în limita plafonului stabilit:

  • Localități rurale – pînă la 75.000 EURO + 15 % contrubuția APL;
  • Localități urbane – pînă la 150.000 EURO + 30% contribuția APL;

2) Propunerea de proiect reprezintă o prioritate pentru comunitate;
3) Investiția propusă va asigura impactul imediat al obiectului;
4) Obiectul propus spre renovare/construcție se află sau va fi (după darea în exploatare) în proprietatea APL ;
5) Durabilitatea obiectului renovat/construit asigurată la etapa postimplementare;
6) Existența tuturor documentelor confirmative solicitate;
7) Cladirea/terenul propus spre renovare/construcției nu este obiectul unei dispute în instanță de judecată.

Comisia de evaluare a concursului va fi exercitată de către Comitetul Executiv FISM împreună cu reprezentanți observatori ai donatorului KfW.

Formularele de aplicare pot fi expediate până la data de 2 mai 2018, la adresa: office@msif.md

Documentația de apel poate fi accesată AICI:
Etapele concursului (inclusiv date de contact)
Ghidul aplicantului 
Lista orașelor eligibile
Formularul de aplicare

În perioada 2005-2017, au fost realizate 210 proiecte de dezvoltare comunitară în localităţi cu o populaţie de până la 20 de mii de locuitori din 20 de raioane. Proiectele au urmărit dezvoltarea infrastructurii sociale (şcoli, grădiniţe, sisteme de canalizare şi aprovizionare cu apă potabilă, drumuri etc.) şi stabilirea parteneriatului între comunităţile de pe ambele maluri ale râului Nistru cu un accent pe folosirea eficientă a energiei şi utilizarea resurselor energetice de alternativă.

Sursa: www.deschide.md & www.fism.gov.md