TIMP: Tineri, Informare, Motivare, Participare

139

Activism civic, educație non-formală, lucru cu tinerii, voluntariat sunt doar câteva din multiplele subiecte abordate în cadrul „cursului de instruire” al proiectului T.I.M.P (Tineri Informare Motivare Participare).

Instruirea a avut loc la centrul ARTICO (Centru Republican pentru Copii și Tineret) unde au fost invitați tineri lucrători, coordonatori de voluntari și profesori din Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni, Ștefan Vodă, Edineț, Călărași, Varnița și Fălești.

Pe parcursul a 3 zile, participanții au interacționat cu mai mulți traineri, valorificând subiectele: Programe Erasmus + (trainer Vitalie Cîrhana); Activism civic-de la teorie la practică (trainer Elena Blidari); Educația Non Formală – aspecte teoretice (trainer Dorina-Alina Beșleaga); Strategii de lucru ale educației în lucrul cu tinerii și voluntariat (trainer Bezărău Ana).

Cunoștințele acumulate, urmează a fi aplicate în activitățile de follow-up și, mai exact, în desfășurarea, la nivel local, a unui training de multiplicare a informației, privind oportunitățile voluntariatului și a unei activități de voluntariat comunitar.

Inițiativa T.I.M.P (Tineri Informare Motivare Participare) este implementat de către Fundația pentru Educația Non-Formală în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico” și Centrul Republican al Voluntarilor, cu suportul financiar al Solidarity Fund PL în Republica Moldova. Micro-proiectul a fost selectat în cadrul Școlii de Iarnă „ВЗЛЁТ” 2018 – eveniment origanizat cu suportul Fondului Internațional Visegrad.

Scopul inițiativei este creșterea gradului de implicare și participare a tinerilor la dezvoltarea comunitară în Republica Moldova.

Autoarea articolului: Ana Bezărău