Revitalizarea Urbană în Republica Moldova: faza de pilotare

243

La 27 martie a.c. a avut loc o nouă ședință de lucru în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană”. Ședința s-a desfășurat în incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM).

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Ministerului Investițiilor și Dezvoltării Poloniei, Reprezentanței Solidarity Fund PL in Moldova, expertul Andrzej B. (Projekty Miejskie), precum și reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare regională din Republica Moldova și ai orașelor și municipiilor participante în cadrul proiectului. 

Ședința a avut drept scop analiza etapelor realizate până la moment, rezultatele obținute, dar mai ales discutarea următoarelor acțiuni pentru anul 2018 la toate nivelele: național, regional și local.

În contextul prezentării realizate de către Igor Malai, șeful Direcției Politici de Dezvoltare Regională, MADRM, s-a discutat despre elaborarea ”Liniilor Directoare privind Revitalizarea Urbană în Republica Moldova” – un document cadru în acest domeniu.

Reprezentanții (Przemysław Derwich, Grzegorz Pragert, Maciej Aulak) Ministerului Investițiilor și Dezvoltării al Poloniei, cu rol de coordonator al proiectului respectiv, au menționat despre activitățile realizate până acum, și anume:
– organizarea sesiunilor de instruire pentru reprezentanții orașelor și municipiilor (14) participante în cadrul proiectului (în perioada ocotmbrie – noiembrie 2017);
– realizarea vizitei de studiu în Polonia pentru reprezentanții celor localități (în perioada 3-9 decembrie 2017);
– lucrul asupra ”Ipotezelor privind revitalizarea urbană în RM” și ”Liniilor Directoare în domeniu” (MADRM);
– apelul de proiecte-pilot în cadrul Fondului de Granturi Mici 2018 – ediția Revitalizare Urbană, în cadrul căruia au fost selectate 6 proiecte în 6 localități (cu care la moment se poartă discuții individuale pentru ajustarea activităților și detaliilor tehnice, financiare conform limitelor de timp etc.).
De asemenea, au fost prezentate următoarele activități pentru anul 2018 cu accent pe elaborarea și dezvoltarea programelor de revitalizare urbană (cu caracter de pilotare), oferirea suportului tehnic, inclusiv facilitarea procesului de pregătire a programului de revitalizare pentru orașele participante în cadrul proiectului. 
Au fost consultate și discutate cu orașele prezente la ședință, posibilele metode de delimitare și diagnoză a zonelor degradate în contextul oferirii asistenței tehnice (pentru perioada aprox. iunie – noiembrie 2018).