Start implementare 6 proiecte-pilot de revitalizare urbană

269

La 27 aprilie 2018 a avut loc ceremonia de semnare a contractelor de co-finanțare pentru 6 proiecte-pilot de revitalizare urbană. Proiectele vor fi implementate în toate regiunile Moldovei: Nord (Bălți, Edineț, Ocnița), Centru (Ungheni), Sud (Cimișlia) și Găgăuzia (Comrat), până în decembrie 2018.

La eveniment a participat Ambasadorul Poloniei la Chișinău – Bartłomiej Zdaniuk; secretarul de stat MADRM – Iurie Ușurelu; precum și primari și viceprimari ai orașelor, coordonatorii de proiecte; reprezentanții Solidarity Fund PL in Moldova.

Cele 6 proiecte pilot de revitalizare urbană au fost selectate în cadrul concursului public Fondul de Granturi Mici 2018 – ediția revitalizare urbană, la care au participat 14 orașe și municipii din Republica Moldova. 

Suportul oferit de Polish Aid pentru co-finanțarea proiectelor este de 4 milioane de MDL. Cele 6 inițiative pilot sunt cofinanțate în cadrul proiectului nr. 309/2017 / M3 „Sprijin pentru administrația moldovenească în implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională în Moldova 2016-2020 în domeniul politicii urbane și dezvoltării urbane” implementat în cadrul programului de ajutor polonez al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova din Polonia.
Consorțiul proiectului este format din Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice din Republica Polonă; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova; Reprezentanța Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova / Centrul de informare pentru autoritățile locale.”

Proiectele selectate în baza concursului țin de diferite domenii, după cum urmează:

Bălți: Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul ,,Al.I. Cuza” din mun. Bălți
Proiectul din Bălți, urmărește scopul de a crea un spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul ,,Al. I. Cuza” din mun. Bălți, în vederea revitalizării zonei urbane degradate, prin asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate în spirit civic pentru copii și adulții din zonă.

Cimișlia: Creșterea gradului de confort a populației prin promovarea toleranței și incluziunii sociale
Proiectul din orașul Cimișlia, urmărește scopul de a promova toleranța și incluziunea socială în rândul copiilor și locuitorilor orașului prin practicarea activităților sociale în parcul orășenesc, și terenul sportiv ce urmează să fie construit.

Comrat: Un set de măsuri pentru revitalizarea proprietății publice a grădiniței nr. 6 din Comrat
La Comrat, proiectul dorește să stimuleze participarea activă a societății civile la procesul de luare a deciziilor în spiritul democrației directe, și implicarea în implementarea inițiativelor comunitare în comun cu autoritățile locale, pentru revitalizarea infrastructurii publice.

Edineț: Importanța Grădinii Publice Vasile Alecsandri pentru municipiul Edineț în contextual schimbării climaterice
Scopul proiectului este îmbunătățirea vieții populației din mun. Edinet prin modernizarea, revitalizarea și conservarea peisajului terestru din Grădina Publică V. Alecsandri, cu implicarea societății civile în implementarea proiectului.

Ocnița: Revitalizarea cartierului Iubileinâi or. Ocnița 
Proiectul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor și majorarea atractivității  zonei Iubilienâi din or. Ocnița, prin renovarea și modernizarea spațiilor publice de utilizare intensă cu implicarea locuitorilor din zonă în cooperare cu primăria și societatea civilă.

Ungheni: Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni Primăria mun. Ungheni dorește prin intermediul proiectului să îmbunătățească condițiile de trai pentru locatarii a patru blocuri mari de locuințe din cartierele Centru și Tineretului ale orașului Ungheni prin implicarea societății civile și utilizarea resurselor regenerabile.

În prima parte a zilei de 27 aprilie, a avut loc și un atelier de informare pentru coordonatorii de proiecte și contabilii privind regulile de implementare și raportare,  regulile financiare, de comunicare și promovare.