Training Revitalizare Urbană

109

La 11 mai 2018 a avut loc un nou atelier de lucru din seria instruirilor dedicate Revitalizării Urbane în Republica Moldova. La training au participat reprezentanții a 10 orașe și municipii, ai Agențiilor de Dezvoltare Regională și echipa de implementare a inițiativei Revitalizare Urbană în RM. 

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană”. Consorțiul proiectului cuprinde Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova, Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia și Solidarity Fund PL in Moldova. 

Trainerii și vorbitorii în cadrul atelierului de lucru au fost experții din Polonia, reprezentanții MADRM și Solidarity Fund PL in Moldova.

Atelierul de lucru s-a axat pe procesul de elaborare a programului de revitalizare urbană în orașele și municipiile participante în cadrul proiectului. La fel, a fost discutat procesul de facilitare – suportul oferit orașelor și municipiilor în elaborarea programelor de revitalizare urbană. Orașele aplicante la apelul de suport tehnic au împărtășit experiența exercițiului de elaborare a analizei cantitative (indicatori) și metodele de obținere a datelor necesare. S-a decis că orașele vor definitiva în perioada paropiată aceste analize, care vor rezulta în determinarea zonei de revitalizare pentru care va fi, ulterior, elaborat programul de revitalizare urbană.