Rezultatele concursului de aplicații: USAID LEADER

202

La data de 22.05.2018 s-a încheiat concursul de aplicații în cadrul Proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova”, finanțat de USAID și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

La acest apel au aplicat 16 Parteneriate Teritoriale constituite din câte cel puțin 3 APL-uri de nivelul întâi din zonele rurale și centrele urbane cu o populație de până la 10.000 de locuitori, care își exprimă intenția și dorința de a implementa abordarea LEADER pe teritoriul reprezentat de Parteneriatul Teritorial.

Cu toate că 5 dintre Parteneriatele Teritoriale, ce au depus aplicația, au avut anumite încălcări formale, acestea au fost înlăturate într-un timp restrâns, ceea ce a determinat Comisia de selecție să accepte toate aplicațiile depuse ca fiind eligibile din punct de vedere formal.

Aici poate fi accesată lista aplicanților.

Selectarea participanților în cadrul acestui proiect este efectuată în 2 etape:
evaluarea formală, în care este verificată conformitatea cu criteriile formale de aplicare, stipulate în Regulile de participare în cadrul apelului, și
evaluarea de conținut, care urmează să fie efectuată prin intermediul vizitelor în teritoriu ale Comisiei de selecție.

Despre termenul vizitelor fiecare Parteneriat Teritorial va fi anunțat din timp și individual.