Apel de proiecte pe teritoriul a 3 GAL-uri

596

Ediția rurală LEADER a Fondului Granturilor Mici 2018 este finanțată de Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid și este implementată de Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova în parteneriat cu A.O. Reprezentanța în  Republica Moldova  a Organizației “People in Need” din R. Cehă.

La 4 iunie 2018, pe teritoriul a trei Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) au fost lansate concursuri de proiecte, după cum urmează:

 • GAL Plaiul Codrilor – care cuprinde localitățile Dolna, Lozova, Micleușeni, Vorniceni;
  Concursul se bazează pe următoarele priorități de dezvoltare:
  – Creșterea eficienței și productivității în agricultură,
  – Modernizarea infrastructurii  și serviciilor publice,
  – Valorificarea patrimoniului cultural.

Imagini pentru sageataFormularul de aplicare și ghidul pot fi accesate aici – GAL Plaiul Codrilor.

Contacte: Mamaliga Viorica, managerul GAL „Plaiul Codrilor”
e-mail: plaiucodrilor@gmail.com  
telefon: 069466418.

Mai multe detalii despre concurs: www.facebook.com/Plaiul.Codrilor

 • GAL Serpentina Nistrului – cuprinde localitățile Calfa, Gura Bîcului, Speia, Telița, Varnița;
  Concursul se bazează pe următoarele priorități de dezvoltare:
  – Suport pentru afacerile mici și mijlocii,
  – Modernizarea infrastructurii și serviciilor publice,
  – Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor turistice. 

Imagini pentru sageataFormularul de aplicare și ghidul pot fi accesate aici – GAL Serpentina Nistrului.

Contacte: Organul responsabil a GAL „Serpentina Nistrului”
e-mail: serpentina2018@gmail.com
telefon: 069958428 sau 068746161

Mai multe detalii despre concurs: www.facebook.com/serpentina.nistrului

 • GAL Lunca Prutului de Jos – cuprinde localitățile Brînza, Cîșlița Prut, Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Slobozia Mare, Vadul lui Isac, Văleni.
  Concursul se bazează pe următoarele priorități de dezvoltare:
  – Creșterea atractivității turistice a teritoriului,
  – Dezvoltarea antreprenoriatului local,
  – Îmbunătățirea calității serviciilor social-culturale. 

Imagini pentru sageataFormularul de aplicare și ghidul pot fi accesate aici – GAL Lunca Prutului de Jos.

Contacte: Eugenia Negru-Stoica tel: 079818449,
Mariana Ermurachi tel: 060606696
e-mail: galluncaprutuluidejos@gmail.com

Mai multe detalii: www.facebook.com/GrupDeActiuneLocalaLuncaPrutuluiDeJos

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 25 iunie 2018. 

La concurs pot aplica:

 • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, organizațiile societății civile și întreprinderile din sectorul antreprenorial sau reprezentanțele acestora, care au adresă juridică pe teritoriul unuia dintre cele 3 GAL-uri;
 • Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul unuia dintre cele 3 GAL-uri;
 • Organizațiile regionale sau naționale (organizațiile sau instituțiile din sectorul public, sectorul antreprenorial și societății civile) care au subdiviziuni sau reprezentanțe înregistrate pe teritoriul unuia dintre cele 3 GAL-uri și dețin în acest sens acte justificative.

Concursurile locale de proiecte sunt pentru diverse priorități de dezvoltare, care au fost stabilite în strategiile locale de dezvoltare a teritoriului fiecărui GAL. 

Vă încurajăm să apelați la persoanele de contact pentru a beneficia de consultanță și ghidare pe parcursul depunerii propunerii de proiect.