Apel de propuneri în cadrul A2S

650

Consorțiul de organizații: Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu AO ”Eco-Contact”, ОО ”Ecospectr” și AO ”Moștenitorii”, anunță apel de propuneri pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, adresat celor 42 de organizații/GILC-uri beneficiare ale proiectului.

La concurs pot participa Parteneriatele constituite din organizațiile/ GILC-urile de pe ambele maluri ale Nistrului, participanți ai proiectului Acces pentru Succes. În cadrul apelului de propuneri, aplicanții pot depune o singură propunere de proiect, iar fiecare entitate poate participa doar la un Parteneriat.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.

Informații detaliate privind concursul de finanțare și documentele necesare le puteți accesa aici:

În limba română:
Reguli de participare
– Anexa 1: Modelul formularului de aplicare
– Anexa 2: Modelul bugetului 
– Anexa 3: Declarație de parteneriat
– Anexa 4: Proces verbal al ședinței de lucru a GILC-ului
– Anexa 5: Declarație către GILC a Organizației responsabile

În limba rusă:
– Правила участия 
– Приложение № 1: Шаблон заявки
– Приложение № 2: Шаблон бюджета
– Приложение № 3: Соглашение о партнерстве
– Приложение № 4: Протокол рабочей встречи МИГГа
– Приложение № 5: Соглашение МИГГ и Ответственной организации

Pachetul complet de documente urmează a fi expediat în format electronic la adresa de e-mail: a2s@vox.md, până la ora 23.593 iulie 2018 

În cazul că aveți întrebări, puteți lua legătură cu persoana de contact – Irina Arpentii, e-mail: irina.arpentii@centruinfo.org sau la telefon +373 68 607 735.