Forumul parteneriatelor A2S

55

În perioada 22-23 iunie, s-a desfăşurat Forumul parteneriatelor proiectului “Acces pentru succes: parteneriat pentru dezvoltare durabilă comunitară”. La eveniment, 70 de participanți de pe ambele maluri ale râului Nistru s-au reunit pentru a se familiariza cu regulile concursului de granturi lansat la 13 iunie, curent.

În cadrul Forumului, participanții au fost informaţi privind regulile de participare la concurs, modalitatea de aplicare precum şi termenii limită de prezentare a documentelor necesare. În acelaşi timp, parteneriatele create au avut posibilitatea de a lucra asupra elaborării conceptului de proiect, fiind ghidaţi de facilitatorii proiectului.

Ca urmare a evenimentului, participanţii vor prezinta proiectele concepute în parteneriate de dezvoltare. Ideile vizează dezvoltarea comunitară pe ambele maluri ale r. Nistru. Termenul limită a apelului este 3 iulie 2018.

„Acces pentru succes: parteneriat pentru dezvoltare durabilă comunitară” (2017-2019) este un proiect realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul Programului “Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, şi Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului de ajutor polonez. Proiectul are drept scop dezvoltarea comunităților locale pe ambele maluri ale Nistrului, prin aplicarea modelului de dezvoltare comunitară ABCD (Assets-Based Community Development). În cadrul proiectului, 42 de comunităţi de pe ambele maluri ale Nistrului au posibilitatea de a beneficia de programul de granturi.