82 de idei de proiecte de dezvoltare locală

404

La 25 iunie 2018, s-a încheiat perioada de depunere a ideilor de proiecte de dezvoltare locală, pe teritoriul a trei Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri):
📌GAL Plaiul Codrilor
📌GAL Serpentina Nistrului
📌
GAL Lunca Prutului de Jos

Apelurile de propuneri au fost organizate cu suportul Fondului Granturilor Mici 2018 Ediția rurală LEADER, finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid și este implementată de Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova în parteneriat cu A.O. Reprezentanța în Republica Moldova a Organizației “People in Need” din R. Cehă.  

Pe parcursul perioadei 4 – 25 iunie, au fost organizate ședințe de informare cu scopul de a promova apelul și a consulta populația celor 3 GAL-uri cu privire la posibilitățile de a participa la concursurile locale de proiecte. 

Ca urmare a campaniilor  de informare, au fost înregistrate în total 82 de idei de proiecte de dezvoltare locală, care vor fi evaluate și selectate spre finanțare pe parcursul săptămânii viitoare de către comitetele de selecție din cadrul GAL-urilor. În componența comitetelor de selecție sunt doar persoane care locuiesc pe teritoriul GAL-ului. Astfel, GAL-urile vor decide autonom privind proiectele locale care vor fi recomandate spre finanțare, în baza principiilor dezvoltării locale conform abordării LEADER. 

Bugetul total pentru proiectele de dezvoltare locală este de 1 355 000 lei. 

Revenim cu lista proiectelor selectate în urma procedurii de evaluare și selecție.