9 proiecte de dezvoltare locală – GAL Plaiul Codrilor

366

La 5 iulie curent, în cadrul GAL Plaiul Codrilor a avut loc ultima etapă a procesului de evaluare și selectare a proiectelor locale de dezvoltare a teritoriului GAL-ului.  

În urma procesului de evaluare și selectare au fost selectate și aprobate spre finanțare de către Consiliul GAL-ului, 9 proiecte cu un buget total de peste 350 mii lei. Proiectele vor fi realizate ]n toate cele 4 localități membre ale GAL Plaiul Codrilor (Dolna, Lozova, Micleușeni și Vorniceni). Activitățile ce urmează a fi implementate, vor aborda priorități stabilite în strategia locală de acțiune, și care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții populației. Prioritățile pentru care s-a acordat finanțare sunt:  

  • Creșterea eficienței și productivității în agricultură – aprox. 155 mii lei 
  • Modernizarea infrastructurii  și serviciilor publice – aprox. 135 mii lei 
  • Valorificarea patrimoniului cultural – aprox. 60 mii lei

În scurt timp echipa GAL-ului se va întruni într-o ședință de lucru cu beneficiarii finanțării privind implementarea proiectelor locale de dezvoltare, pentru a asigura un efect mai durabil și cu un impact major pentru comunitățile locale.