Echipa locală de implementare: Activități USAID LEADER

183

La începutul lunii iulie (4-5 iulie 2018) a fost organizată prima întâlnire a Echipei Locale de Implementare în cadrul Proiectului „Activități USAID LEADER„, la biroul Reprezentanței Solidarity Fund PL în Moldova.

În prima zi, echipa de experți și facilitatori locali a analizat conceptul general al abordării LEADER, elementele și principiile de bază, etapele de lucru și instrumentele de implementare a metodologiei, precum și rolul și responsabilitățile echipei de implementare.

Cea de-a doua zi a fost dedicată criteriilor de eligibilitate ale unui Grup de Acțiune Locală bazat pe abordarea LEADER, teritoriilor microregiunilor participante și primului pas de implementare „Fact Finding Mission”, care va consta în cercetarea teritoriilor selectate prin vizitarea fiecărei localități în parte, comunicarea cu localnicii și identificarea resurselor locale.

O echipă formată din experți și facilitatori cu experiență bogată în dezvoltare locală și mobilizarea comunității, va începe curând lucrul în localitățile Parteneriatelor Teritoriale selectate.

Datele de contact ale membrilor echipei de implementare:

Veronica Ștefaniuc
tel: +373 69353056
e-mail: vstefaniuc@mail.ru
veronicastefaniuc@gmail.com

Tatiana Savca
tel: +373 69800331
e-mail: tatisav6@gmail.com

Vitalie Jereghi
tel: +373 79754966
e-mail: vitalie_jereghi@yahoo.com

Marina Preteca-Neaga
tel: +373 69835999
e-mail: marina.preteca@gmail.com

Ana Cerneva
tel: +373 68611139
e-mail: ana.cerneva@centruinfo.org