USAID LEADER – I etapă: Fact Finding Mission

140

Pe parcursul lunii august, echipa locală de implementare USAID LEADER realizează prima etapă din procesul de constituire a Grupurilor de Acțiune Locală: Fact Finding Mission.

Scopul primei etape este de a cunoaște specificul teritoriului Grupului de Acțiune Locală (GAL) din toate perspectivele. Prin această activitate, echipa locală informează comunitățile despre abordarea LEADER, care urmează a fi implementată în satele respective. Sunt identificate resursele de diverse categorii: umane, naturale, economice etc., dar în același timp sunt observate fenomenele specifice și necesitățile locale, elementele comune ale localităților rurale din GAL.

 

Astfel, în această perioadă facilitatorii și experții locali vizitează satele și comunică cu localnicii despre zonă, cercetează locurile, spațiile și obiectivele din localitățile rurale. Sunt organizate întruniri cu autoritățile și instituțiile publice locale, se discută cu oamenii de afaceri locali, cu locuitorii satelor. 

În proiect participă 30 de localități rurale care s-au organizat în 6 Grupuri de Acțiune Locală conform abordării LEADER, după cum urmează:

GAL 1: Pănășești, Căpriana, Tătărești, Bucovăț, Gălești, Zubrești
GAL 2: Sireți, Cojușna, Ghidighici, Roșcani
GAL 3: Petreni, Cubolta, Hăsnășenii Noi, Moara de Piatră, Hăsnășenii Mari, Dominteni
GAL 4: Chișcăreni, Coșcodeni, Iezărenii Vechi, Ciuciuieni, Taura Veche 
GAL 5: Brăviceni, Mălăiești, Ciocîlteni, Zorile, Cucuruzeni
GAL 6: Chetrosu, Șuri, Gribova, Baroncea

Proiectul este o activitate de doi ani, cu un buget de 400 000 USD, cofinanțată de USAID și programul de asistență Polish Aid și este implementată de Solidarity Fund PL în Moldova. Proiectul face parte din programul de granturi al Departamentului de Stat al SUA care crează parteneriate ale țărilor donatoare emergente cu agenția americană de ajutor USAID pentru co-implementarea proiectelor.