Activități de revitalizare urbană la Comrat

81

La Comrat, în cadrul proiectului-pilot de revitalizare urbană, activitățile comunitare / sociale și cele de infrastructură se îmbină foarte bine.

Proiectul cu titlul ”Un set de măsuri pentru revitalizarea proprietății publice a grădiniței nr. 6 din Comrat” este implementat de primăria mun. Comrat în parteneriat cu Asociaţia Regională  a  Mamelor cu Mulţi  Copii  şi a Femeilor – Întreprinzători din Gagauzia «VESTA» (AO «VESTA»). 

Scopul principal al proiectului este de a stimula participarea activă a societății civile la luarea deciziilor în spiritul democrației directe, implementarea inițiativelor comune cu autoritățile locale care vizează revitalizarea infrastructurii publice.

În cadrul proiectului sunt planificate următoarele activități:

– reconstruirea acoperișului și termoizolarea pereților clădirii grădiniței;
– instalarea unui colector solar și a unui echipament special pentru traversare pietonală;
– crearea unui Centru metodologic regional pentru educația ecologică;
– organizarea sesiunilor tematice comunitare, a master-claselor și a concursurilor;
– amenajarea teritoriului adiacent al grădiniței.

A fost creat un grup de lucru pentru implementarea proiectului, în componența căruia intră reprezentanții primăriei mun. Comrat, AO Vesta, grădiniței nr. 6, ONG „Temiz Budjac”, Solidarity Fund PL in Moldova precum și ecologiști locali.
Grupul a avut un șir de ședințe și discuții, inclusiv privind crearea unei ”cărări ecologice” pe teritoriul grădiniței. Au fost discutate și selectate modelele și tematicile acesteia. Se planifică că această ”cărare ecologică” va fi un exemplu pentru toate instituțiile educaționale din zonă, și va putea fi vizitată de copiii altor grădinițe. Mai mult decât atât, în baza cestei experiențe vor fi multiplicate ”cărările ecologice” pentru a spori nivelul de educație ecologică a copiilor și elevilor din regiune.

De asemenea, a fost organizat un concurs de desen privind ideile de amenajare a grădiniței nr. 6, la care au fost depuse 53 de picturi ale copiilor și părinților de la grădiniță și din microraionul DSU.  Au fost selectați 3 câștigători ale căror lucrări / idei vor fi analizate pentru amenajarea teritoriului grădiniței.

La moment au fost inițiate și lucrările de renovare a grădiniței nr.6 din Comrat, în urma procedurilor de achiziții și contractarea companiei de construcție. Se demarează lucrările de schimbare a acoperișului și izolare termică a clădirii.